Online preken

Menu

Volgende

Religieuze film ‘Kloppen aan de deur’ Hoe zal de Heer Jezus op de deur kloppen bij Zijn wederkomst? | Dutch hele film

21,164 13/12/2019

Religieuze film ‘Kloppen aan de deur’ Hoe zal de Heer Jezus op de deur kloppen bij Zijn wederkomst? | Dutch hele film

De Heer Jezus profeteerde: “Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet’” (Matteüs 25 : 6). “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3 : 20). Tweeduizend jaar lang hebben gelovigen in de Heer aandachtig gewacht tot de Heer bij hen zou aankloppen, dus hoe zal Hij bij de mensheid aankloppen als Hij eenmaal terugkeert? Yang Aiguang, hoofdrolspeler in de film, gelooft al tientallen jaren in de Heer en heeft altijd enthousiast gewerkt en gepredikt. Ze ervaart een aantal wendingen in afwachting van de komst van de Heer, maar uiteindelijk verdwijnt de mist en eindelijk begrijpt ze hoe de Heer bij Zijn terugkeer bij de mensen aanklopt, en hoe wij Hem dienen te verwelkomen …

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter