Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip6 – Het pad dat naar zuivering en redding leidt (Nederlandse ondertitels)

16Aufrufe 0

Hoe kan het oordeelswerk van God in de laatste dagen de mensheid zuiveren en redden? Hoe moeten we het oordeel en de kastijding van God zo ondergaan dat we waarheid en het leven kunnen vinden, de redding waardig zijn en het hemelse koninkrijk mogen betreden? Deze video geeft je alle antwoorden, en wijst je de weg die leidt naar het hemelse koninkrijk.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven Minder weergeven