Online preken

Menu

Volgende

Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ Clip 7 - Kunnen woorden van de mens die stroken met de waarheid de waarheid vertegenwoordigen?

389 04/04/2020

God is de waarheid, de weg en het leven. Alleen God bezit het wezen van de waarheid. God Zelf is de waarheid. In de religieuze wereld zijn er echter veel mensen die vinden dat woorden die zijn uitgesproken door mensen die door God worden gebruikt of die het werk van de Heilige Geest bezitten en die met de waarheid overeenkomen, de waarheid zelf zijn. Ze vinden zelfs dat de kwaadaardige leer en misvattingen zoals die zijn uitgelegd door grote, belangrijke spirituele figuren op basis van hun opvattingen en fantasieën de waarheid zijn. Het gevolg is dat ze worden bedrogen en ingepalmd door mensen en zo tot mensen worden die zich tegen God verzetten en God verraden. Wat is dan precies de waarheid? Wat is de juiste manier van omgaan met woorden die overeenkomen met de waarheid en die worden uitgesproken door mensen die door God worden gebruikt en mensen die het werk van de Heilige Geest hebben?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter