Online preken

Menu

Volgende

De Heer Jezus is in het vlees teruggekeerd en verschenen om te werken - ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 2

902 29/04/2020

Bij het verwelkomen van de wederkomst van de Heer hechten veel mensen alleen belang aan de profetie in de Bijbel dat de Heer vanuit de wolken zal neerdalen om zo terug te keren, maar zij gaan voorbij aan de profetie dat de wederkomst van de Heer door incarnatie zal geschieden. Alles wat getuigt van de wederkomst van de Heer als vleesgeworden God doen ze af als leugen. Is hun interpretatie en praktijk wel in overeenstemming met de Bijbel? Welke profetie staat er precies in de Bijbel betreffende de wederkomst van de Heer door incarnatie?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter