Online preken

Menu

Zijn alle woorden in de Bijbel geïnspireerd door God?

Hallo, broeders en zusters van Spiritual Q&A:

Ik ben de laatste tijd verward over iets, en ik wil graag om jullie hulp verzoeken. Ik geloof al tientallen jaren in de Heer en ik heb altijd gedacht dat de Bijbel door God werd geïnspireerd. Maar de laatste tijd, terwijl ik de Schriften aan het lezen was, was ik verrast dat de gegevens in de Bijbel niet consistent zijn. Bijvoorbeeld: in de Bijbelse beschrijvingen over de drie verloocheningen van de Heer door Petrus, zegt Matteüs 26:34: “Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.’ Maar in Marcus 14:30 staat: “Jezus​ antwoordde: ‘Ik verzeker je: juist jij zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.’ Hoewel beide passages de verloochening door Petrus betreffen, zegt de ene dat Petrus de Heer drie keer zal verloochenen voordat de haan kraait, terwijl de ander zegt voordat de haan tweemaal kraait. Er is dus een duidelijke inconsistentie in de tijd. Zo vermeldt het Oude Testament ook dat David in Israël een volkstelling uitvoert. In 2 Samuel 24:1 staat geschreven: “Opnieuw ontstak de HEER in toorn tegen Israël. Hij zette ​David​ tegen het volk op met de woorden: ‘Ga in Israël en Juda een volkstelling houden.’” Maar in 1 Kronieken 21:1 staat dan weer: “Satan​ keerde zich tegen Israël en zette ​David​ ertoe aan in Israël een volkstelling te houden.” Beide passages verwijzen naar de volkstelling die David liet uitvoeren in Israël, maar de ene stelt dat het Jehova was die David tot de volkstelling zette, terwijl de andere zegt dat het Satan was die David tot de volkstelling aanspoorde. Beide zijn volledig tegengesteld in betekenis. Ik was geschokt toen ik dat ontdekte. Waarom zou de Bijbel tegengestelde verwijzingen bevatten naar dezelfde gebeurtenis, zelfs in de mate dat deze verwijzingen elkaar rechtstreeks zouden tegenspreken? Als al de woorden in de Bijbel werden geïnspireerd door God, dan zou er zelfs niet de minste fout mogen zijn! Ik ben benieuwd om te horen wat jullie meningen over deze vraag zijn? Ik hoop dat mijn broeders en zusters van Spiritual Q&A kunnen helpen om mijn verwarring op te lossen!

Liu Xun

3 mei 2018

Zijn alle woorden in de Bijbel geïnspireerd door God?

Hallo, broeder Liu Xun,

Gegroet! De vraag die je stelde is er één die veel broeders en zusters in verwarring brengt. Waarom zijn er inconsistente gegevens in de Bijbel? Om deze vraag te begrijpen, moeten we eerst weten hoe de Bijbel is gemaakt en welk type boek het is. Eigenlijk weten veel van onze broeders en zusters die in de Heer geloven dat de hele Bijbel is samengesteld uit de Boeken van de Profeten, historische verslagen, de psalmen van David, het Boek van Wijsheid, de vier evangeliën van het Nieuwe Testament, de brieven van de apostelen en Openbaring. Van al deze boeken zijn enkel de Boeken van de Profeten en Openbaring rechtstreeks door God geïnspireerd. De andere delen, zoals de vijf boeken van Mozes en de boeken van Jozua tot Esther in het Oude Testament en de vier evangeliën en brieven van de apostelen in het Nieuwe Testament, zijn verslagen die door mensen zijn geschreven na het ervaren van Gods werk. Uit de historische verslagen van Gods werk in het tijdperk van de wet in het Oude Testament, kunnen we bijvoorbeeld zien hoe God de Israëlieten koos, hoe Hij de Israëlieten uit Egypte leidde, hoe zij de Jordaan overstaken, en hoe zij Kanaän binnengingen; we kunnen ook iets opsteken over de heerschappij van Saul, David en Salomo als koningen. Deze historische verslagen werden allemaal geschreven vanuit de herinneringen van getuigen uit de betreffende perioden, of door latere samenstellers, en ze geven een overzicht van historische feiten die werkelijk plaatsvonden. Ze werden niet door God geïnspireerd. De vier evangeliën in het Nieuwe Testament, die zijn geschreven door mensen zoals Mattheüs en Marcus, vallen ook in deze categorie, evenals de brieven van mensen zoals Petrus en Paulus. De evangeliën zijn verslagen die zijn opgeschreven door mensen van dingen die ze hebben gezien en gehoord nadat ze volgelingen van God werden, en sommige zijn geschreven voor hun broeders en zusters op basis van de omstandigheden van de kerk. Daarom werden de vier evangeliën en alle brieven ook niet door God geïnspireerd. Omdat alleen de Boeken van de Profeten en Openbaring rechtstreeks door God zijn geïnspireerd en de andere delen van de Bijbel allemaal gebaseerd zijn op de kennis en ervaring van de mens, is het dan verrassend dat ze inconsistenties bevatten? Is het mogelijk dat menselijke ideeën hen niet besmetten? Het is net zoals wanneer mensen schrijven over dingen die jaren geleden zijn gebeurd. Wie kan schrijven wat er is gebeurd zonder fouten of toevoegingen en weglatingen? Dat is onmogelijk! Dit is waarom er inconsistenties zijn wanneer Mattheüs en Marcus de verloochening door Petrus in het Nieuwe Testament optekenden, en wanneer Samuel en 1 Kronieken in het Oude Testament vertellen over Davids volkstelling van Israël. Dit is moeilijk te vermijden. Verslagen door mensen zullen altijd fouten bevatten, dus dit is gemakkelijk te begrijpen.

Maar als we stellen dat alleen de Boeken van de Profeten en Openbaring in de Bijbel rechtstreeks door God werden geïnspireerd, en de andere delen van de Bijbel allemaal gebaseerd zijn op de kennis en ervaring van de mens, waarom staat dan in 2 Timotheüs 3:16 geschreven dat “De gehele schrift is geïnspireerd door God”? We moeten eerst en vooral begrijpen dat “De gehele schrift is geïnspireerd door God” het eigen standpunt was van Paulus. Heeft de Heer Jezus deze woorden ooit uitgesproken. Heeft de Heilige Geest over dit feit ooit getuigd in de Bijbel? Als we de Bijbel onderzoeken, dan zien we dat de Heer Jezus en de Heilige Geest nooit getuigden van dit feit. Dat Paulus dit zei weerspiegelt enkel dat het zijn eigen mening was, maar dat stemt niet overeen met de waarheid.

Bovendien, als we kijken naar wat Paulus zegt: “De gehele schrift is geïnspireerd door God,” naar welk deel van de Schrift verwijst hij dan? We weten allemaal dat Paulus pas meer dan 60 jaar na de komst van de Heer 2 Timotheüs heeft geschreven, en dat het Nieuwe Testament van de Bijbel toen nog niet in boekvorm was geschreven. Alleen het Oude Testament bestond. Het was pas meer dan 300 jaar na de komst van de Heer, op de Eerste Concilie van Nicaea, dat religieuze leiders uit elk land de vier evangeliën en de brieven van mensen zoals Paulus, Petrus en Johannes selecteerden uit de vele evangeliën en deze vervolgens samenvoegden met Openbaring zoals geschreven door Johannes om het Nieuwe Testament te vormen. Nadien verbonden ze het Oude Testament aan het Nieuwe Testament om de huidige Bijbel te vormen, die uit beide bestaat. Dit vertelt ons dat Paulus Timotheüs schreef meer dan 200 jaar voordat de inhoud van het Nieuwe Testament was vastgelegd, wat opnieuw bevestigt dat wanneer Paulus schreef dat “De gehele schrift is geïnspireerd door God” in zijn brief naar Timotheüs, het “Schrift” waarop hij doelde geen rekening hield met het Nieuwe Testament. Hieruit kunnen we opmaken dat de overtuiging als zou de hele Bijbel, hoewel door mensen geschreven, geïnspireerd zijn door God, een absurd menselijk begrip is dat niet overeenstemt met de feiten.

In verband met deze kwestie las ik ook iets in een ander boek: “Niet alles wat in de Bijbel staat is een verslag van de woorden die God persoonlijk heeft gesproken. De Bijbel documenteert gewoon de vorige twee fasen van het werk van God, waarvan één deel een verslag is van de voorspellingen van de profeten en het andere deel de ervaringen en kennis bevat die de mensen die door God zijn gebruikt door de eeuwen heen hebben opgeschreven. Menselijke ervaringen zijn door menselijke meningen en kennis besmet, dat is onvermijdelijk. Veel Bijbelboeken bevatten menselijke opvattingen, menselijke vooroordelen en absurd begrip van mensen. Natuurlijk is het merendeel van de woorden het resultaat van de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest en die woorden leiden tot juist begrip. Toch kan nog steeds niet worden gezegd dat het helemaal juiste uitdrukkingen van de waarheid zijn. “Behalve de profetie boeken is het grootste deel van het Oude Testament in feite geschiedkundige verslaglegging. Sommige brieven uit het Nieuwe Testament komen voort uit ervaringen van mensen, en sommigen uit de verlichting door de Heilige Geest. De brieven van Paulus bijvoorbeeld, vloeiden voort uit het werk van een mens, ze waren allemaal het resultaat van de verlichting door de Heilige Geest, en ze waren voor de kerken geschreven, het waren aansporende en bemoedigende woorden voor de broeders en zusters van de kerken. Het waren geen woorden die door de Heilige Geest waren gesproken – Paulus kon niet namens de Heilige Geest spreken. Ook was hij geen profeet, laat staan dat hij de visioenen zag die Johannes aanschouwd had. Zijn brieven waren voor de kerken van Efeze, Philadelphië en Galatië en andere kerken. En zo waren de brieven van Paulus in het Nieuwe Testament brieven die Paulus schreef voor de kerken en geen inspiraties van de Heilige Geest, en evenmin zijn het de directe uitspraken van de Heilige Geest. […] Als mensen de brieven of woorden zoals die van Paulus als uitspraken van de Heilige Geest beschouwen en deze aanbidden als God, dan kun je alleen maar zeggen dat ze geen onderscheid weten te maken. Om het harder te stellen: is dit geen godslastering? Hoe kan een mens namens God praten? En hoe kunnen mensen buigen voor de verslagen van zijn brieven en de woorden die hij heeft gesproken alsof zij een heilig boek zijn, of een hemels boek? Kunnen Gods woorden terloops door een mens worden geuit? Hoe kan een mens namens God praten?

Dit boek zegt heel duidelijk dat de Bijbel Gods woorden bevat, maar hij bevat ook nuttige brieven van de apostelen aan hun broeders en zusters in de kerk om hun lasten in het leven te bespreken. Dit is een feit, dus moeten we onderscheidingsvermogen hebben en de Bijbel correct bekijken. In de Bijbel heeft God, behalve de profeten die Gods Woord en Openbaring overdragen, nooit iemand opgedragen om Zijn woorden over te brengen, en hoewel de brieven van de apostelen in de Bijbel zijn opgenomen, hebben zij nooit beweerd de inspiratie van God in hun geschriften te hebben. Vóór Gods woorden in de Bijbel staat er geschreven dat “Jehova aan die en die profeet verscheen”, “die en die profeet werd door Jehova geïnspireerd, “Jehova zei”, “Jehova verklaarde”, of “de Heer Jezus zei.” Alles wat buiten deze categorie valt, zijn de woorden van de mens, niet de woorden van God. Als wij, omdat we bijgelovig zijn over de Bijbel of omdat we de Bijbel aanbidden, zeggen dat alle woorden in de Bijbel rechtstreeks door God worden geïnspireerd of de woorden van God zijn, is dit een absurd misverstand dat God lastert! De woorden van de mens zijn de woorden van de mens, zelfs als ze in de Bijbel zijn opgenomen. Dit is een onmiskenbaar feit.

Ik hoop dat onze communicatie je kan helpen het probleem duidelijker te begrijpen. Als je nog vragen hebt, kun je deze opnieuw plaatsen.

Spiritual Q&A

18 mei 2018

Lees meer: 

Verplichte lectuur voor christenen: De juiste benadering van Bijbelse profetieën

Ik heb een nieuw begrip van “Wedergeboorte door het doopsel”

Het mysterie van het koninkrijk van God – Waar is het koninkrijk van God?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter