Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag - Kolossenzen 3:13 - Verdraag elkaar

Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.

Gedachten over het vers van vandaag …

Dit vers vertelt ons dat wanneer er een conflict of een gat is in onze interacties met anderen, we ervan moeten afzien en anderen moeten vergeven. De Bijbel heeft zoiets vastgelegd: “Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal” (Mattheüs 18:21). Door de uitwisseling tussen Jezus Christus en Petrus kunnen we Gods wil voelen. Hij hoopt dat we anderen kunnen vergeven, van elkaar kunnen houden en goed met anderen overweg kunnen gaan. Als iemand ons beledigt, denken we dat het genoeg is om hem zeven keer te vergeven. Maar Jezus Christus vroeg ons om anderen zeventig keer zeven maal te vergeven. Dit is het principe om met anderen overweg te kunnen gaan gegeven door God. Hij hoopt dat we anderen kunnen vergeven en het als onze verantwoordelijkheid kunnen nemen, en als een verplichte les voor God liefhebben en bevredigen. Dit is wat de normale mensheid zou moeten bezitten.

Nadat we door Satan zijn verdorven, waren we vol van verdorven satanische gezindheid, arrogant en verwaand, beweren suprematie over alles te hebben, egoïstisch en verachtelijk. Wanneer we met anderen overweg kunnen, weigeren we inferieur te zijn aan of onder iemand anders, maar spreken of handelen voor ons aangezicht en onze belangen. Wanneer de woorden of daden van anderen ons aangezicht schaden of onze belangen schaden, zullen we van hen vervreemd raken of zelfs haten. Als gevolg hiervan is er geen manier voor ons om op een normale manier met elkaar om te gaan. Als we beoefenen volgens de eisen van God, alles behandelen met een God-liefhebbend hart zonder rekening te houden met ons eigen persoonlijk voordeel, ons verlies of winst, dan kunnen we anderen vergeven. Met andere woorden, degenen die anderen kunnen vergeven hebben vriendelijke harten en zijn goedhartige mensen. God houdt van zulke mensen. Hoe moeten we dan dit aspect van de waarheid beoefenen en binnengaan?

Laten we een passage van Gods woorden lezen, “De gezindheid van normale mensen kent geen valsheid of bedrog. Die mensen hebben een normale relatie met elkaar, ze staan er niet alleen voor en hun leven is niet middelmatig of decadent. Ook is God onder allen verheven. Zijn woorden vinden hun weg onder de mensen, mensen leven in vrede met elkaar en onder de zorg en bescherming van God, de aarde is vervuld van harmonie, zonder de bemoeienis van Satan, en de heerlijkheid van God is van het grootste belang onder de mensen. Zulke mensen zijn als engelen. Ze zijn puur, levendig, klagen nooit over God en wijden al hun inspanningen alleen aan Gods heerlijkheid op aarde.

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Lees meer:

Zeventig maal zeven keer vergeven De liefde van de Heer

Christelijk dagboek: Hoe mijn werkrelatie is gevestigd

Het vers van vandaag geïllustreerd

Bijbeltekst van de dag - Kolossenzen 3:13 - Verdraag elkaar

Laat een antwoord achter