Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Openbaring 3:12

Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.

Gedachten over het vers van vandaag …

Een belangrijk bericht kan bekend zijn uit dit vers, dat wil zeggen, de teruggekeerde Heer zal een nieuwe naam hebben in de laatste dagen. Dit laat ons weten dat God verschillende namen heeft in elk tijdperk. We weten dat in Het Tijdperk van de Wet Gods naam Jehova was en dat Hij Zijn wet uitvaardigde en de levens van de Israëlieten met deze naam leidde. In Het Tijdperk van Genade deed God het verlossingswerk met de naam van Jezus. Openbaring profeteerde ook dat God in de laatste dagen een nieuwe naam zal hebben. Hieruit kunnen we begrijpen dat Zijn naam niet onveranderlijk is, maar het verandert samen met Gods werk. Precies zoals God zegt: “Het werk van God door Zijn gehele management heen is glashelder: het Tijdperk van Genade is het Tijdperk van Genade, en de laatste dagen zijn de laatste dagen. Er zijn duidelijke verschillen tussen elk tijdperk, want in elk tijdperk doet God werk dat typerend is voor dat tijdperk. De volbrenging van het werk van de laatste dagen vergt vuur, oordeel, tuchtiging, toorn en vernietiging ter voleinding van het tijdperk. De laatste dagen verwijzen naar het laatste tijdperk. Zou God tijdens het laatste tijdperk geen einde maken aan het tijdperk? Om het tijdperk ten einde te brengen, moet God tuchtiging en oordeel met Zich meebrengen. Alleen op deze manier kan Hij het tijdperk ten einde brengen...Daarom was de naam van God tijdens het Tijdperk van de Wet Jehova, en werd God in het Tijdperk van Genade vertegenwoordigd door de naam van Jezus. Tijdens de laatste dagen is Zijn naam Almachtige God – de Almachtige, die Zijn kracht inzet om de mens de weg te wijzen, de mens te overwinnen en de mens voor zich te winnen en uiteindelijk het tijdperk ten einde te brengen.

Lees meer:

Het vers van vandaag geïllustreerd

Bijbeltekst van de dag – Openbaring 3:12

Laat een antwoord achter