Online preken

Menu

Volgende

De farizeeën zijn opnieuw verschenen | Korte film ‘Wie is weer bezig God te kruisigen’ (Nederlandse ondertiteling)

2,401 18/05/2020

Gu Shoucheng is pastor in een huiskerk in China. Hij gelooft al vele jaren in de Heer, en heeft altijd ijverig aan zijn preken gewerkt en overal het evangelie verkondigd. Hij is gearresteerd en opgesloten omdat hij het evangelie verkondigde, en moest 12 jaar gevangenisstraf uitzitten. Ook nadat Gu Shoucheng vrijkwam, bleef hij doorgaan met zijn werk voor de kerk. Toen het evangelie van Almachtige God echter de kerk bereikte waar Gu Shoucheng lid van is, begon hij daar geen onderzoek naar te doen, maar hield hij koppig vast aan zijn eigen ideeën en opvattingen om het werk van God in de laatste dagen te veroordelen. En deed hij er alles aan om ontwrichtende ideeën en misvattingen te verspreiden om zo te voorkomen dat gelovigen de ware weg zouden accepteren. Met name na het lezen van de woorden van Almachtige God ontdekte Gu Shoucheng dat ze waarlijk gezag en kracht bezaten en dat iedereen die ze hoorde overtuigd zou raken. Hij werd bevangen door een diepe angst dat iedereen in de kerk die de woorden van Almachtige God las in Hem zou gaan geloven. Hij vreesde dat hij zijn status en zijn broodwinning niet meer zou kunnen behouden. Hij besprak dit dan ook met ouderling Wang Sen en anderen in de kerk, en besloot mensen te bedriegen met geruchten van de Chinese communistische overheid die Almachtige God aanvielen en veroordeelden. Gu Shoucheng en Wang Sen doen er alles aan om de kerk hermetisch af te sluiten en te voorkomen dat mensen de ware weg accepteren. Ze werken zelfs samen met het duivelse regime van de CCP bij het oppakken en vervolgen van mensen die getuigen van Almachtige God. Hun handelen vormt een zware belediging jegens Gods gezindheid en roept Zijn vervloeking over hen af. Juist als Wang Sen op weg gaat om mensen te arresteren die het evangelie van het koninkrijk verspreiden, raakt hij betrokken bij een auto-ongeluk en overlijdt hij ter plekke. Angst, vertwijfeling en paniek maken zich meester van Gu Shoucheng. Hij vraagt zich nu telkens af: "Nagel ik God opnieuw aan het kruis door mijn veroordeling van Almachtige God?"

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter