Online preken

Menu

Volgende

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 4 - Waarom wordt God twee keer vlees om de mensheid te redden?

152 10/08/2020

In het Tijdperk van Genade werd de vleesgeworden God aan het kruis genageld, nam Hij de zonden van de mensheid op zich en voltooide Hij het werk van de verlossing van de mensheid. In de laatste dagen is God wederom vlees geworden om de waarheid te vertellen en om de mensheid grondig te zuiveren en te redden. Waarom moet God dan twee keer incarneren om het reddingswerk van de mensheid te verrichten? Almachtige God zegt: “De eerste incarnatie was bedoeld om de mens van zonde te verlossen, om hem te verlossen door het vleselijke lichaam van Jezus. Dat houdt in dat Hij de mens op het kruis heeft gered, maar de verdorven satanische gezindheid is nog steeds in de mens achtergebleven. De tweede incarnatie is niet langer om te dienen als een zondoffer maar om hen volledig te redden die van zonde waren verlost. Dit is gedaan, zodat degenen die zijn vergeven, van hun zonden kunnen worden bevrijd en volledig gereinigd kunnen worden en door het verkrijgen van een veranderde gezindheid kunnen vrijkomen van Satans duistere invloed en voor de troon van God kunnen terugkeren. Alleen op deze manier kan de mens volledig worden geheiligd … De tweede incarnatie zal voldoende zijn om de zonden van de mens uit te wissen en hem volledig te zuiveren. Daarom zal de totaliteit van Gods werk in het vlees met de tweede incarnatie tot een einde worden gebracht en zal de waarde van Gods incarnatie compleet worden gemaakt” (Het Woord verschijnt in het vlees).

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter