Online preken

Menu

Volgende

Christelijke film ‘Verbreek de betovering’ Clip 1 - Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen?

1,165 09/04/2020

De vier bloedmanen zijn reeds verschenen. Dat betekent dat de grote catastrofes weldra zullen toeslaan, zoals is voorspeld in het boek Joël, “En ook op de dienaren en op de dienaressen zal ik mijn Geest in die dagen uitstorten. En ik zal wonderen laten zien aan de hemel en op aarde: bloed, vuur en rookzuilen. De zon zal in duisternis veranderen en de maan in bloed, voordat de grote en verschrikkelijke dag van Jehova komt” (Joël 2:29-31). Voordat deze grote catastrofes ons teisteren, zal de geest van God Zijn dienaren en slavinnen voeden, en zal Hij een groep van overwinnaars samenstellen. Als we niet kunnen worden opgenomen voordat deze grote catastrofes toeslaan, zullen wij die catastrofes vermoedelijk niet overleven. Bliksem uit het oosten getuigt dat de Heer is teruggekeerd, de waarheid heeft gesproken en een groep overwinnaars heeft samengesteld. Zijn daarmee niet de profetieën uit de Bijbel vervuld? Is Bliksem uit het oosten de manifestatie van het werk van de Heer?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter