Dutch gospel movie ‘Meng je niet in mijn zaken’ Clip 4 – De farizeeërs die de Heer aan het kruis hebben genageld, zijn weer terug! (Dutch subtitles)

18Aufrufe 1

Tweeduizend jaar geleden, toen de Heer Jezus zijn werk verrichtte, veroordeelden de farizeeërs het werk van de Heer Jezus omdat zij zogenaamd de Bijbel verdedigden. Ze oordeelden zelfs over de Heer Jezus als de zoon van een timmerman, en deden er alles aan om gelovigen ervan te weerhouden de Heer Jezus te volgen. Uiteindelijk hebben zij de Heer Jezus gekruisigd. In de laatste dagen is de Heer Jezus weergekeerd om Zijn werk te doen en te spreken. Dominees en ouderlingen uit religieuze kringen gebruiken de Bijbel op soortgelijke wijze om het werk van God te veroordelen en om God als zijnde een gewoon mens te veroordelen. Zij stellen alles in het werk om de aanvaarding van de ware weg door gelovigen te verstoren. Het is ongelooflijk maar waar: de geschiedenis herhaalt zich.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl
Meer weergeven Minder weergeven