Online preken

Menu

Het mysterie van Gods naam

De relatie tussen elke fase van Gods werk en Zijn naam

(1) De betekenis van het feit dat God de naam Jehova aanneemt in het Tijdperk van de Wet Bijbelverzen ter referentie: “En God zei bovendien tegen Mozes: ‘Zo zul je tegen de kinderen van Israël z...

Gospel film 2019 ‘Gods naam is veranderd?!’ Clip 2 - Is Gods naam werkelijk onveranderlijk?

In godsdienstige kringen prediken pastors en voorgangers regelmatig tot gelovigen dat de naam van de Heer Jezus nooit kan veranderen en dat we alleen door op de naam van de Heer Jezus te vertrouwen, g...

Gospel film 2019 ‘Gods naam is veranderd?!’ Clip 3 - Het belang van Gods naam

‘Jehova’ en ‘Jezus’ waren de namen van God in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade en in Openbaring wordt geprofeteerd dat God in de laatste dagen een nieuwe naam zal hebben. Waarom word...

Verandert de naam van Jezus nooit?

De Bijbel zegt: “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren,vandaag en tot in eeuwigheid!” (Hebreeën 13: 8). Betekent het dat de naam van Jezus nooit verandert? Lees om een nieuw begrip van Gods naam te verkrijgen.

Johannes 12:47 – Het oordeel van de laatste dagen

En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. – Johannes 12:47 Dit vers ve...

Gods naam kan veranderen, maar God is onveranderlijk

Relevante woorden van God: “Je hebt mensen die zeggen dat God onveranderlijk is. Dat klopt, maar het verwijst naar de onveranderlijkheid van Gods gezindheid en Zijn substantie. Veranderingen in Zij...

De namen van God bevatten mysterie binnen zich

Relevante woorden van God: “Zou de naam van Jezus – “God met ons” – de gezindheid van God in zijn geheel kunnen weergeven? Kan het God volledig uitdrukken? Als de mens zegt dat God alleen Jezus kan...

Bijbeltekst van de dag – Waarom zal God een nieuwe naam hebben als Hij in de laatste dagen komt?

Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, he...

Bijbelteksten over Gods naam om u te helpen de betekenis van Gods naam te kennen

God heeft verschillende namen in verschillende tijdperken. Lees deze Bijbelteksten over Gods naam en je zult weten waarom God verschillende namen heeft en de betekenis van Gods naam.

Bijbeltekst van de dag – Openbaring 3:12

Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk ...

De naam van Jezus zal veranderen wanneer Hij terugkeert in de laatste dagen

Volgens de wekker op mijn nachttafeltje was het 23:05 uur. Het was mijn gewoonte om elke avond voor het slapengaan een vers van de Schrift te lezen. Normaal gesproken zou ik al een vers gelezen hebben...

Zal Gods naam in de laatste dagen nog steeds Jezus zijn?

Wanneer we denken aan de naam van de Heer Jezus, dan denken we vaak aan deze Bijbelverzen: “Jezus ​Christus​ blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!” (Hebreeën 13:8). “Door niemand an...