Online preken

Menu

Volgende

Dutch Christian movie ‘De mensen van het hemelse koninkrijk’ clip 2 - Hoe je bedrieglijkheid kunt overwinnen en een eerlijk mens kunt worden die God vreugde brengt (Dutch subtitles)

1,506 10/01/2020

De Heer Jezus zei: “Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan
(Matteüs 18:3).
Christen Cheng Nuo tracht onvermoeibaar een eerlijk persoon te worden. Nadat ze een aantal jaren het werk van God heeft ondergaan, vertelt ze veel minder vaak leugens en werkt ze van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat voor de kerk, waarbij ze lijdt en zichzelf uitput. Ze ziet zichzelf als een eerlijk persoon die zich in overeenstemming met Gods wil gedraagt. Maar als haar men ernstig gewond raakt bij een onfortuinlijk ongeval, ontstaan er misvattingen en ongenoegen over God in haar hart en verliest ze de drang om haar plicht te vervullen. Doordat God haar op de proef stelt en haar met zichzelf confronteert, begint Cheng Nuo de woorden van God te lezen en gaat ze over zichzelf nadenken. Ze beseft dat hoewel ze minder vaak leugens vertelt sinds ze is gaan geloven, er nog altijd sluwheid en bedrieglijkheid in haar hart heersen, en dat het feit dat ze zich uitput voor God slechts als ruilmiddel is bedoeld, teneinde zegeningen en beloningen van God te ontvangen; haar egoïstische, bedrieglijke en satanische gezindheid is nog altijd diep geworteld en ze is geen eerlijk mens dat God vreugde brengt. Later krijgt ze inzicht in haar bedrieglijke aard door op zoek te gaan naar de waarheid en het pad te vinden waarmee ze een eerlijk persoon en een persoon van Gods koninkrijk kan worden…

Laat een antwoord achter