Online preken

Menu

Volgende

Christelijke film 'Geloof in God' clip 5 - Is hard werk hetzelfde als waar geloof in God?

588 07/06/2020

De meeste gelovigen denken dat wanneer we vasthouden aan de naam van de Heer, vaak bidden, de Bijbel lezen en bijeenkomen, zolang wij afstand doen van zaken, geven en nauwkeurig voor de Heer werken, dit het ware geloof betekent en dat wij in het hemelse koninkrijk kunnen worden opgenomen als de Heer terugkeert. Is deze opvatting juist? De Heer Jezus zei: “Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: ‘Heer, ​Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?’ En dan zal ik hun rechtuit zeggen: ‘Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!’” (Matteüs 7 : 22-23). Almachtige God zegt: “Het maakt mij niet uit hoe verdienstelijk je harde werk is, hoe indrukwekkend je kwalificaties zijn, hoe nauwgezet je mij volgt, hoe beroemd je bent of hoe je gedrag is verbeterd − zolang je niet hebt gedaan wat ik heb vereist, zul je mijn lof nooit kunnen krijgen”

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter