Online preken

Menu

Volgende

Christelijke film 'Geloof in God' clip 3 - Door Gods werk van de laatste dagen worden veel mensen in de religieuze wereld ontmaskerd

436 13/05/2020

Iedere keer dat God vlees wordt en verschijnt om Zijn werk te doen, trotseren en veroordelen Satans duivelse krachten de ware weg fanatiek. Op deze wijze ontstaat er een oorlog in de spirituele wereld die de religieuze wereld verdeelt en ontmaskert. De Heer Jezus zei: “Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde ​vrede​ te brengen. Ik ben niet gekomen om ​vrede​ te brengen, maar het ​zwaard” (Matteüs 10 : 34). Toen de Heer Jezus verscheen en werkte in het Tijdperk van Genade, spatte het jodendom in vele groeperingen uiteen. En nu, met de verschijning en het werk van Almachtige God in de laatste dagen, vindt er in de religieuze wereld een grootscheepse ontmaskering plaats. De tarwe en de tarra, de schapen en geiten, de wijze maagden en de dwaze maagden en de goede en de slechte knechten – ze worden allen ontmaskerd, ieder naar eigen soort. Gods wijsheid en wonderen zijn werkelijk ondoorgrondelijk!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter