Online preken

Menu

Volgende

Christian movie with Dutch subtitles ‘Geloof in God 3 – Staat op, gij die geen slaven wilt zijn’

2,433 12/05/2020

Meng Changlin, een medewerker bij de Drie-Zelf Kerk, dacht aanvankelijk dat hij beschermd zou zijn tegen vervolging door de CCP als hij in de Heer geloofde bij een Drie-Zelf Kerk. Maar als Xi Jinping aan de macht komt, voert de CCP haar vervolging van religieuze geloofsovertuigingen op en begint zelfs de door de overheid geleide Drie-Zelf Kerk onder onderdrukking en vervolging te lijden; veel van hun kruizen worden omver getrokken en kerken worden afgebroken, en de CCP dwingt kerken zelfs om de nationale vlag te hijsen, het volkslied te zingen en een portret van voorzitter Xi op te hangen … Vanwege deze vervolging door de CCP gaat zijn dominee de gelovigen niet voor in gebed om Gods wil te zoeken, maar gehoorzaamt hij in plaats daarvan de CCP in alles. Volgens Meng Changlin is dit een volslagen afwijking van de weg van de Heer en zijn zij zo diep gezonken dat ze slaven van Satan, de koning van de duivels, zijn geworden. Hij dringt er bij zijn dominee op aan om de Drie-Zelf Kerk te verlaten en de weg van de huiskerken te volgen, maar zijn dominee berispt hem en dwarsboomt hem. Juist op dat moment ontmoet hij Xiang Zhiheng, een christen van De Kerk van Almachtige God. Door te zoeken en te communiceren lukt het Meng Changlin om duidelijker dan ooit te zien dat het beleid van de Drie-Zelf Kerk eenvoudigweg een CCP-strategie is om tijd te winnen voor haar plan om alle religieus geloofsovertuigingen volledig te elimineren; hij ziet in dat als dominees en ouderlingen gelovigen voorgaan in het gehoorzamen van de CCP, zij zich tegen God verzetten en Hem verraden, en dat zij allemaal valse herders zijn in dienst van Satan. Tegelijkertijd begint Meng Changlin het belang te begrijpen van het ervaren van vervolging en tegenspoed als onderdeel van het geloof in de Heer, en ziet hij duidelijk dat het geloof in God onder het satanische regime van de CCP van je vraagt dat je je leven op het spel zet om God te volgen. Hij ziet in dat in God geloven vereist dat je naar Gods woorden luistert en God gehoorzaamt, en dat je niet naar andere mensen kunt luisteren of hen kunt gehoorzamen in plaats van God. Door te zoeken en te verkennen zien Meng Changlin en de anderen in dat de woorden van Almachtige God allemaal de waarheid en de stem van God zijn, en dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is! Zij zijn buiten zichzelf van vreugde en breken eindelijk uit de slavernij en de kluisters van het satanische regime van de CCP en van de valse herders en antichristen in de religieuze wereld. Zij keren terug voor Gods troon.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter