Online preken

Menu

Volgende

Ervaringen en getuigenissen van christenen 'Ik vond de weg om te worden gereinigd van zonde' (Nederlandse Ondertitels)

281 23/10/2020

Ervaringen en getuigenissen van christenen 'Ik vond de weg om te worden gereinigd van zonde' (Nederlandse Ondertitels)

De hoofdpersoon ontdekt dat ze ongewild haar kalmte verliest en tegen anderen uitvaart als er iets verkeerd gaat en dat ze zich niet aan de leer van de Heer kan houden. Het doet haar veel verdriet dat ze zich niet kan ontworstelen aan een leven van zonde. Ze vraagt haar dominee om raad, maar ze kan geen oplossing vinden. Ze gaat naar een vriendin die het werk van Almachtige heeft aanvaard. Als ze de woorden van Almacthige God heeft gelezen en heeft geluisterd naar de ervaringen van broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God, begrijpt ze eindelijk dat het noodzakelijk is om Gods werk van het oordeel in de laatste dagen te ondergaan om te worden verlost van de boeien van dezonde, te worden gereinigd en binnen te gaan in het hemelse koninkrijk. Overweldigd door blijdschap aanvaardt ze Gods werk van de laatste dagen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter