Online preken

Menu

Een normaal geestelijk leven brengt mensen op het goede pad

Jullie hebben nog maar een klein deel gelopen op de weg van iemand die gelooft in God en jullie moeten het goede pad nog op gaan. Daarom zijn jullie nog ver van het voldoen aan Gods standaard. Op dit moment voldoet jullie gestalte nog niet aan Zijn eisen. Door jullie kaliber en jullie aangeboren verdorven natuur, gaan jullie altijd achteloos om met Gods werk en nemen jullie het niet serieus. Dat is jullie grootste tekortkoming. Bovendien zijn jullie niet in staat om de weg van de Heilige Geest te vinden. De meesten van jullie begrijpen die niet en kunnen hem niet duidelijk zien. Daarnaast besteden de meesten van jullie er geen aandacht aan en zijn jullie er nog minder serieus mee bezig. Als jullie je op deze manier blijven gedragen en het werk van de Heilige Geest niet kennen, zal de weg die jullie nemen als gelovige in God nutteloos zijn. Dat is zo omdat jullie niet alles wat in jullie macht ligt doen om te proberen Gods wil te volbrengen en omdat jullie niet goed met God samenwerken. Het is niet zo, dat God niet in je aan het werk is geweest of dat de Heilige Geest je niet heeft bewogen. Het punt is dat je zo onverschillig bent dat je het werk van de Heilige Geest niet serieus neemt. Je moet onmiddellijk een omkeer maken en de weg gaan waarop de Heilige Geest je leidt. Dat is het belangrijkste onderwerp van vandaag. Deze ‘weg waarop de Heilige Geest je leidt’ betekent dat de geest van mensen wordt verlicht, ze kennen Gods woord, ze krijgen helderheid over de weg die voor hen ligt. Ze kunnen de waarheid stap voor stap binnengaan en leren God meer en meer kennen. De weg waarop de Heilige Geest je leidt betekent vooral dat mensen Gods woord beter begrijpen, zonder afwijkingen en misvattingen, zodat ze deze weg kunnen gaan. Om dit te bereiken moeten jullie in harmonie met God werken, een juiste weg vinden om in de praktijk te brengen en de weg gaan waarop de Heilige Geest jullie leidt. Daarvoor is de medewerking nodig vanuit de kant van de mens, oftewel wat jullie doen om wat God van jullie vereist te volbrengen en hoe jullie je gedragen om op het juiste pad van geloof in God te komen.

Het klinkt best ingewikkeld om de weg te gaan waarop de Heilige Geest je leidt, maar je zult merken dat dit proces veel eenvoudiger is als het pad om dit in praktijk te brengen glashelder voor je is. De waarheid is dat mensen alles wat God van hen eist kunnen doen. Hij vraagt ze niet om van een kikker veren te plukken. In alle situaties probeert God de problemen van de mensen op te lossen en hun zorgen weg te nemen. Dit moeten jullie allemaal begrijpen; begrijp God niet verkeerd. De weg van de Heilige Geest gebruikt Gods woord om mensen te leiden. Zoals eerder gezegd, moeten jullie je hart aan God geven. Dat is een voorwaarde om de weg te gaan waarop de Heilige Geest je leidt. Jullie moeten dit doen om op het juiste pad te komen. Hoe geef je bewust je hart aan God? Als jullie Gods werk ervaren en tot Hem bidden in jullie dagelijks leven, doen jullie dit onverschillig – jullie bidden tot God terwijl jullie werken. Kun je dit je hart aan God geven noemen? Jullie denken aan huishoudelijke dingen of vleselijke zaken; jullie zijn altijd met jullie gedachten bij andere dingen. Kan dat gezien worden als je hart stil maken in de aanwezigheid van God? Dit gebeurt omdat je hart altijd is gericht op externe zaken en niet in staat is om zich tot God te keren. Als jullie willen dat je hart werkelijk tot rust komt voor God, dan moeten jullie bewust meewerken. Dit betekent dat ieder van jullie tijd moet maken voor je persoonlijke spirituele oefeningen, een tijd waarin jullie mensen, gebeurtenissen en dingen opzij zetten en jullie je hart tot rust brengen en stil worden voor God. Jullie moeten allemaal een eigen devotieboek maken, waarin je je eigen kennis van Gods woord en hoe je geest is bewogen, noteert, ongeacht of het nu diepzinnig of oppervlakkig is; iedereen moet zijn hart bewust verstillen voor God. Als je elke dag één of twee uur kunt besteden aan een waarlijk spiritueel leven, zal je leven die dag rijker voelen en je hart zal helder en duidelijk zijn. Als je elke dag een dergelijk spiritueel leven kunt leiden, zal je hart in staat zijn verder terug te keren tot God en zal je geest steeds sterker worden. Je toestand zal gestaag beter worden, je zult beter in staat zijn om de weg te gaan waarop de Heilige Geest leidt, en God zal je in toenemende mate zegenen. Het doel van jullie geestelijk leven is om bewust de nabijheid van de Heilige Geest te verkrijgen. Het is niet om regels te onderhouden of religieuze rituelen te volbrengen, maar om waarlijk samen te werken met God, jullie lichaam waarlijk te disciplineren – dit is wat de mens moet doen, dus jullie moeten je hiervoor tot het uiterste inspannen. Hoe beter je meewerkt en hoe meer moeite je doet, des te meer zul je in staat zijn om je hart tot God te keren en des te meer zul je je hart stil maken voor Hem. Als je eenmaal een zekere staat hebt bereikt, zal God je hart helemaal winnen. Niemand zal je hart kunnen doen wankelen of stelen en je zult helemaal aan God toebehoren. Als je deze weg gaat, zal Gods woord zich te allen tijden aan je openbaren en je alles wat je niet begrijpt verklaren. Dit kun je allemaal bereiken door mee te werken. Dat is waarom God altijd zegt: “Ieder die handelt in overeenstemming met mij, zal ik dubbel belonen.” Jullie moeten deze weg duidelijk zien. Als jullie de juiste weg willen gaan, moeten jullie alles doen wat je kunt om God tevreden te stellen. Jullie moeten doen wat je kunt om een spiritueel leven te krijgen. In het begin zul je misschien niet veel bereiken, maar je moet jezelf niet toestaan om terug te vallen of te zwelgen in negativiteit – je moet hard blijven werken! Hoe meer je een spiritueel leven leidt, des te meer zal je hart vol zijn van de woorden van God, altijd hiermee bezig zijn en altijd deze last dragen. Daarna kun je je diepste waarheid aan God openbaren door je spirituele leven, kun je Hem vertellen over wat je wil doen, waar je aan denkt, je begrip van en je eigen zienswijzen betreffende Gods woord. Houd niets achter, zelfs niet het kleinste beetje! Oefen om de woorden in je hart aan God te zeggen, vertel Hem de waarheid en aarzel niet om te zeggen wat er in je hart omgaat. Hoe meer je dit doet, des te meer zul je Gods lieflijkheid voelen en je hart zal meer en meer naar God toe getrokken worden. Als dat gebeurt, zul je voelen dat God je meer lief is dan wie dan ook. Je zult God nooit verlaten, wat er ook gebeurt. Als je dit soort spirituele oefeningen dagelijks doet en dat niet vergeet, maar het behandelt als je levensroeping, dan zal Gods woord in je hart zijn. Dit is wat het betekent om aangeraakt te worden door de Heilige Geest. Het zal zijn alsof je hart altijd het bezit is geweest van God, alsof er altijd liefde in je hart is geweest. Niemand kan dat van je wegnemen. Als dat gebeurt, zal God werkelijk in je leven en een plaats hebben in je hart.

Laat een antwoord achter