Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – De dagen van Noach

En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

Gedachten over het vers van vandaag …

Deze verzen profeteerden de wederkomst van Jezus Christus in de laatste dagen. Gedurende de tijd van Noach waren mensen slecht en hadden ze veel relaties en waren ze te diep verdorven, dus God wilde de wereld vernietigen met een overstroming. Kijk dan naar de huidige tijd: mensen leven in een holle wereld en houden zich alleen maar bezig met eten, drinken en het nastreven van plezier. Ze worden van nature losbandig, gretig genietend van comfort, aanbidding van het kwaad, en leven allemaal voor hun eigen belangen, ze beramen plannen tegen elkaar en nemen deel aan hardnekkige en eindeloze competities. Ze zijn veel slechter dan het volk van Noach's tijd.

Terugblikkend op de tijd vóór de vernietiging van de wereld door de zondvloed, gaf God de mensen de gelegenheid om zich te bekeren. God instrueerde Noach om een ark te bouwen, en Noach verspreidde het evangelie meer dan honderd jaar aan het volk van die tijd, maar geen enkele persoon wilde het advies van Noach aannemen. Ze hebben Noach zelfs uitgelachen, aangevallen en veroordeeld. Dus uiteindelijk werden ze door God vernietigd.

Laten we hierover nadenken: wanneer God heeft gezien dat de mensen van de huidige tijd slecht en corrupt zijn, zal Hij ons verafschuwen en ons haten, maar zal Hij ons nog steeds de kans geven om ons te bekeren. Dus in de laatste dagen zal er een eeuwigdurend evangelie over ons komen, net zoals het boek Openbaring 14:6 zegt: “En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk;”Wat moeten we dan doen als iemand het evangelie van God aan ons predikt? Zullen we koppig en verhard zijn en onberouwvol blijven zoals de mensen uit de tijd van Noach? De Heer Jezus zei: “Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. ” (Mattheüs 5:3). “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.”(Johannes 10:27). Dus wanneer we iemand het evangelie van het koninkrijk aan ons horen prediken, moeten we nederig zoeken en aandacht schenken aan het luisteren naar Gods stem.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Het vers van vandaag geïllustreerd

De dagen van Noach

Laat een antwoord achter