Online preken

Menu

Volgende

Christelijke film ‘Redding’ Wat is ware redding? (Nederlandse ondertiteling)

3,868 23/05/2019

Wat is redding? Diegenen die geloven in de Heer Jezus denken dat als ze maar oprecht bidden tot de Heer, hun zonden opbiechten en berouw tonen, hun zonden zullen worden vergeven. Ze zullen dan gered worden en als de Heer komt, zullen ze meteen in het koninkrijk worden opgenomen. Maar is het echt zo eenvoudig om gered te worden?

De held van de film, Xu Zhiqian, gelooft al jaren in God, put zich hartstochtelijk uit voor God en heeft overal afstand van gedaan om zijn plicht te kunnen vervullen. Om die reden werd hij gearresteerd en gemarteld door de Communistische Partij. Na zijn vrijlating bleef hij zijn plicht vervullen, deed hij enige praktische ervaring op, en met zijn preken en werken loste hij een aantal praktische problemen voor zijn broeders en zusters op. Later werd zijn vrouw ook gearresteerd, maar toch klaagde hij niet, werd hij niet pessimistisch en stortte hij niet in… Door dit alles ontving hij complimenten en lof van zijn broeders en zusters. Xu Zhiqian gelooft dat hij de realiteit van de waarheid bezit en dat hij geen probleem zal hebben om het hemelse koninkrijk binnen te gaan. Hij wordt echter al gauw op onverwachte wijze op de proef gesteld: zijn vrouw bezwijkt aan de martelingen van de CCP-politie. Xu Zhiqian is nu zo ontdaan dat hij allerlei noties, misvattingen en klachten over God ontwikkelt, en zelfs overweegt om in opstand te komen tegen God en Hem te verraden… Later, wanneer hij tot het besef komt dat hij God verraadt, denkt hij na over wat hem is overkomen en vraagt hij zich af of mensen die net zoals hij op de proef worden gesteld en daarna gaan klagen en God verkeerd begrijpen, wel zullen worden gered. Zijn ze wel gerechtigd om het koninkrijk van God te betreden?

 

Onderdelen van het materiaal in deze video zijn van:

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter