Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Prediker 3:1

Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.

Gedachten over het vers van vandaag …

Dit vers heeft ons in staat gesteld het gezag te waarderen waarmee God alle dingen regeert. Dankzij het gezag van God zijn alle dingen regelmatig en ordentelijk. God zegt: “God is de Meester van de regels die het universum beheersen, Hij beheerst de regels die gaan over het voortbestaan van alle dingen, en Hij bestuurt ook het universum en alle dingen zodanig dat ze samen kunnen leven; Hij zorgt ervoor dat ze niet uitsterven of verdwijnen zodat de mensheid kan blijven bestaan, de mens kan in zo’n omgeving leven door Gods leiderschap. Deze regels die alle dingen regeren staan onder de heerschappij van God, en de mens kan niet ingrijpen en kan ze niet veranderen; alleen God Zelf kent deze regels en alleen Hijzelf beheert ze. Wanneer de bomen zullen ontkiemen, wanneer het zal regenen, hoeveel water en hoeveel voedingsstoffen de aarde de planten zal geven, in welk seizoen de bladeren zullen vallen, in welk seizoen de bomen vrucht zullen dragen, hoeveel energie het zonlicht de bomen zal geven, wat de bomen zullen uitademen van de energie die ze krijgen van het zonlicht − dit zijn allemaal dingen die God al had geregeld toen Hij het universum schiep en het zijn wetten die niet door de mens kunnen worden veranderd. De dingen die door God zijn geschapen − of ze nu leven of dat mensen denken dat ze niet leven − zijn allemaal in Gods handen en vallen onder Zijn heerschappij. Geen enkel mens kan deze regel veranderen of doorbreken. Dat wil zeggen, toen God alle dingen schiep, formuleerde Hij hoe ze zouden moeten zijn. De boom kon niet wortelen, ontspruiten en groeien zonder de aarde. Als de aarde geen bomen had, zou ze uitdrogen. De boom is ook de behuizing van de zangvogels, het is een plaats waar ze beschutting zoeken tegen de wind. Zou het goed zijn als de boom het zonder zonlicht moest stellen? (Dat zou niet goed zijn.) Als de boom alleen de aarde had, zou dat niet werken. Dit alles is voor de mensheid en voor het voortbestaan van de mensheid. De mens krijgt frisse lucht van de boom en leeft op de aarde die door de boom wordt beschermd. De mens kan niet leven zonder zonlicht, de mens kan niet leven zonder alle verschillende levende wezens. Hoewel de relaties tussen deze dingen complex zijn, moet je goed onthouden dat God de regels heeft geschapen die alle dingen regeren, zodat ze kunnen bestaan in onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid. Elk ding dat Hij heeft geschapen, heeft waarde en betekenis. Als God iets zonder betekenis zou scheppen, zou God het laten verdwijnen. Dit is een van de methoden die Hij gebruikte bij het voorzien in alle dingen.” We begrijpen uit Gods woorden dat de wetten die door Hem zijn vastgesteld door niemand kunnen worden overtreden. Of je het nu gelooft of niet, hoeveel kennis van Gods gezag je ook hebt, het feit dat God de bron is van alle dingen is onweerlegbaar. Wat we moeten doen is Gods soevereiniteit leren kennen van zulke wetten en ons onderwerpen aan Zijn soevereiniteit en regelingen.

Lees meer:

Het vers van vandaag geïllustreerd

Bijbeltekst van de dag – Prediker 3:1

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter