Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Job 42:2

Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U.

Gedachten over het vers van vandaag …

Job zei deze woorden tegen God toen God aan hem verscheen. Toen ik dit vers las, raakte ik diep in gedachten verzonken: Job had God nog nooit gezien, er was op dat moment geen Bijbel en Job had geen ontmoetingen met anderen, dus hoe voelde hij Gods ware bestaan, zag hij Zijn macht en kende hij Zijn heerschappij over alles? Het staat in Job: “Bij Hem is wijsheid en macht; Hij heeft raad en inzicht. Zie, Hij breekt af, en het wordt niet herbouwd; Hij sluit iemand op, en er wordt niet opengedaan. Zie, Hij houdt de wateren tegen, en zij vallen droog; Hij laat ze gaan, en zij keren de aarde om.” (Job 12:13-15)

Lees meer:

“Hij is wijs van hart en sterk van kracht; wie heeft zich tegen Hem verhard en vrede gehad? Hij verplaatst bergen, zonder dat men het merkt, Hij keert ze om in Zijn toorn. Hij schudt de aarde van haar plaats, zodat haar pilaren wankelen. Hij spreekt tegen de zon, en zij gaat niet op; Hij verzegelt de sterren. Hij alleen spant de hemel uit, en Hij treedt op de hoogten van de zee. Hij maakt de Grote Beer, de Orion, het Zevengesternte en de Kamers van het Zuiden. Hij doet grote dingen, die niemand kan doorgronden; wonderen, die niet te tellen zijn.” (Job 9:4-10)

Job 42 2

“God begrijpt haar weg, en Híj kent haar plaats. Want Híj ziet tot aan de einden der aarde, Hij ziet onder heel de hemel, terwijl Hij de kracht van de wind bepaalt, en de wateren meet met een maat. Toen Hij een verordening maakte voor de regen, en een weg voor het weerlicht van de donder.” (Job 28:23-26)

Deze verzen zijn Job's kennis van Jehova God. Het is duidelijk dat Job meer aandacht besteedde aan alle dingen die God schiep en de wetten die Hij voor alle dingen stelde en praktisch zijn innerlijke soevereiniteit voelde en kende. Hij had gezien dat God het water liet opdrogen, de bergen verwijderde en de aarde schudde. Zonsopgang en zonsondergang, de maan en de sterren worden in Gods handen toegediend. De wind en regen, donder en bliksem worden beheerst door God. Hij had zich gerealiseerd dat Gods daden overal zijn, Zijn wijsheid is prachtig en onvoorzien en Zijn kracht kan niet door een persoon worden overtreden. Job had zoveel kennis door met zijn hart alle situaties te beleven die God in zijn leven had geregeld. Al deze praktische kennis werd de bron van het ware geloof van Job.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter