Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – God behandelt de mens als Zijn dierbaarste

En Jehova God voerde de mens naar de hof van Eden om die te cultiveren en ervoor te zorgen.

Gedachten over het vers van vandaag …

God drukt Zijn liefde voor de mens uit vanuit de schepping van de wereld. Uit het vers blijkt dat nadat God Adam schiep, hij Adam niet alleen liet, maar hem op de juiste manier in de Hof van Eden plaatste. Hij schonk hem de wijsheid om alle dingen op aarde te beheren, zodat Adam allerlei soorten dieren kon benoemen. In Gen 2: 15-17 beval God Adam, zeggende: “Van elke boom in de hof mag je vrijelijk eten; maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten; want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.” God sprak duidelijk tot Adam over wat hij kon eten en wat hij niet kon eten in de hof van Eden; Hij zorgde voor Adam en wilde hem beschermen. Uit deze verschillende kleine dingen die God voor de mens deed, kunnen we voelen hoe diep Gods liefde voor de mens is. Later luisterden Adam en Eva niet naar Gods woorden, en zij aten de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad, maar Hij gaf hen niet op en gebruikte huiden om kleding voor hen te maken.

Bijbeltekst van de dag – Genesis 2:15God zegt, Gods waarachtigheid en beminnelijkheid kunnen werkelijk tot uiting komen door iets te doen waarvan mensen denken dat het nietszeggend en onbetekenend is, iets zo kleins waarvan mensen zelfs niet denken dat Hij dat ooit zou doen. God heeft geen pretenties. Er is geen overdrijving, vermomming, trots of arrogantie in Zijn gezindheid en wezen. Hij schept nooit op, maar heeft de mensen die Hij heeft geschapen lief, bekommert zich om hen, zorgt voor hen en leidt hen vanuit trouw en oprechtheid. Hieruit kunnen we voelen dat Gods liefde voor de mens echt en oprecht is. Hij behandelt ons op dezelfde manier als waarop ouders hun kinderen behandelen, met nauwgezette zorg. Er is geen overdrijving en transactie in Zijn liefde. In plaats daarvan overweegt Hij alles nauwgezet voor de mens en beschermt Hij de mens met trouw en oprechtheid. Als we hieraan denken, hoe kunnen we dan God niet loven? Dank God voor Zijn liefde voor ons.

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

U bent van harte welkom ons Bijbeltekst van de dag te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer: Bijbelteksten over Gods liefde – God is liefde

Laat een antwoord achter