Online preken

Menu

Volgende

Christelijke film ‘Geloof in God 2 – Nadat de kerk is gevallen’ Clip 2 - Bevrijd uit de kooi van de eindtijd-farizeeën en de wederkomst van de Heer toejuichend

123 12/11/2020

Sinds de Chinese Communistische Partij (CCP) aan de macht is, heeft ze voortdurend het christendom en het katholicisme onderdrukt en vervolgd om elke godsdienst volledig uit te bannen en van China een atheïstisch gebied te maken. Vooral sinds Xi Jinping president is geworden, hebben de aanvallen van de CCP op het geloof een hoogtepunt bereikt. Zelfs de officieel erkende Drie-Zelf Kerk wordt vernietigd en kruisen worden neergehaald. Door naar de feiten te kijken en naar wat er in Gods woorden wordt onthuld, verwerven Chen Song’en en andere leden van de Drie-Zelf Kerk onderscheidingsvermogen over de satanische essentie van de CCP die God weerstaat en de waarheid haat, maar dat leidt ook tot enige verwarring. De CCP onderdrukt en verbiedt religieuze overtuigingen heel heftig, dus waarom vragen de dominees en ouderlingen dan altijd aan gelovigen om te bidden dat de CCP-regering wordt gezegend? Doorzien zij misschien niet de demonische essentie van de CCP? Door te communiceren over Gods woorden zal iedereen uiteindelijk de wortel van het probleem zien, en tevens de gevaarlijke consequenties als ze de geestelijken volgen op de weg van Drie-Zelf en compromissen sluiten met het satanische regime. Ze verwerven eveneens inzicht in de antichrist-achtige natuur van de dominees en ouderlingen en zijn dan bereid om deze religieuze farizeeën te verwerpen en zich te verdiepen in de verschijning en het werk van de Heer.

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van: www.stockfootage.com

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter