Online preken

Menu

Volgende

Christelijk lied ‘Alleen God heeft de weg van het leven’ (Dutch subtitles)

286 27/08/2020

De weg van het leven is niet iets dat iedereen zomaar kan bezitten
en het is ook niet gemakkelijk door iedereen te verkrijgen.
Dat komt omdat het leven alleen van God kan komen,
alleen God Zelf bezit het wezen van het leven,
er is geen weg van het leven zonder God Zelf
en dus is alleen God de bron van leven
en de altijd stromende bron van levend water van leven,
de altijd stromende bron van levend water van leven.
Vanaf het moment dat Hij de wereld schiep,
heeft God veel werk verricht met betrekking tot de vitaliteit van het leven,
heeft Hij veel werk verricht dat leven geeft aan de mens
en heeft een grote prijs betaald zodat de mens het leven kan verkrijgen,
want God Zelf is het eeuwige leven
en God Zelf is de weg waardoor de mens is opgestaan uit de dood.

God is nooit afwezig in het hart van de mens
en leeft te allen tijde onder de mensen.
Hij was de drijvende kracht van het leven van de mens,
het fundament van het bestaan van de mens
en een rijke waarborg voor het bestaan van de mens vanaf zijn geboorte.
Hij zorgt ervoor dat de mens herboren wordt
en stelt hem in staat om volhardend in zijn rol te leven, welke dat ook zij.
Dankzij Zijn macht en Zijn onblusbare levenskracht
heeft de mens van generatie op generatie geleefd,
waarbij de kracht van Gods leven
de steunpilaar van het bestaan van de mens is geweest
en waarvoor God een prijs heeft betaald die geen gewoon mens ooit heeft betaald,
waarvoor God een prijs heeft betaald die geen gewoon mens ooit heeft betaald.

Gods levenskracht kan zegevieren over welke macht dan ook;
bovendien overtreft het elke kracht.
Zijn leven is eeuwig, Zijn macht is buitengewoon
en Zijn levenskracht kan niet overweldigd worden
door enig geschapen wezen of vijandige macht.
De levenskracht van God bestaat,
met een schitterende uitstraling, ongeacht tijd of plaats.
Hemel en aarde ondergaan enorme veranderingen,
maar Gods leven is voor altijd hetzelfde.
Alle dingen gaan voorbij, maar Gods leven is nog steeds aanwezig,
want God is de bron
en de wortel van het bestaan van alle dingen,
de wortel van het bestaan van alle dingen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Laat een antwoord achter