Online preken

Menu

Volgende

God bepaalt het einde van de mens gebaseerd op of ze de waarheid bezitten

278 07/05/2020

Nu is de tijd waarin God het einde voor elke persoon bepaalt,
niet de fase waarin Hij de mens begon te bewerken.
God tekent op in Zijn boek, één voor één,
de woorden en daden van ieder persoon,
evenals van hun weg in het volgen van God,
hun inherente kenmerken en hun uiteindelijke prestatie.
Op deze manier zal niemand, ongeacht wat voor soort persoon ze ook zijn,
ontkomen aan Gods hand
en allen zullen bij hun eigen soort zijn, zoals God het toewijst.
Op deze manier zal niemand, ongeacht wat voor soort persoon ze ook zijn,
ontkomen aan Gods hand
en allen zullen bij hun eigen soort zijn, zoals God het toewijst.

God beslist over de bestemming van iedere persoon;
niet op basis van leeftijd, senioriteit,
hoeveelheid lijden
en nog het minst op basis van de mate waarin zij meelijwekkend zijn,
maar gebaseerd op of zij de waarheid bezitten.
Er is geen andere keuze dan deze.
Jullie moeten beseffen dat
allen die niet de wil van God volgen, gestraft zullen worden.
Dit is een onveranderlijk feit.
Daarom zullen allen die gestraft worden,
zo gestraft worden vanwege Gods rechtvaardigheid
en als vergelding voor hun talloze slechte daden.

Laat een antwoord achter