Online preken

Menu

Volgende

Christelijk lied ‘Mensen die Christus van de laatste dagen in de steek laten zullen voor altijd gestraft worden’ (Dutch subtitles)

961 30/04/2020

Veel mensen geven misschien niets om Gods woorden,
maar toch wil God iedere
zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat
als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien
neerdalen op een witte wolk
dit de openbare verschijning
van de zon der rechtvaardigheid zal zijn.
Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie.
Toch moet je weten dat
het moment waarop jij getuige bent
van de afdaling van Jezus vanuit de hemel
ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt
om gestraft te worden.
Dat zal het einde van Gods managementplan zijn,
en het zal de tijd zijn
waarin God de goeden beloont en de slechten straft.

Want het oordeel van God
zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet,
als er alleen uitdrukking van de waarheid is.
Wie de waarheid aanvaardt en niet op zoek is naar tekenen,
en zo gezuiverd is,
zal naar de troon van God
en in de omarming van de Schepper zijn teruggekeerd.
Alleen wie volhardt in het geloof dat
“de Jezus die niet op een witte wolk rijdt
een valse christus is”,
Alleen wie volhardt in het geloof dat
“de Jezus die niet op een witte wolk rijdt
een valse christus is”,
zal aan eeuwigdurende straf onderworpen worden,
want ze geloven alleen in de Jezus die tekenen laat zien,
maar erkennen niet de Jezus
die een streng oordeel uitspreekt
en de ware weg van het leven uitvaardigt.
Dus kan het alleen gebeuren dat Jezus hen aanpakt
als Hij openlijk op een witte wolk terugkeert.
want ze geloven alleen in de Jezus die tekenen laat zien,
maar erkennen niet de Jezus
die een streng oordeel uitspreekt
en de ware weg van het leven uitvaardigt.
Dus kan het alleen gebeuren dat Jezus hen aanpakt
als Hij openlijk op een witte wolk terugkeert.

Laat een antwoord achter