Online preken

Menu

Volgende

Mooiste christelijke muziek ‘Loof God met een onverdeeld hart’ (Muziek video)

802 04/12/2019

Mooiste christelijke muziek ‘Loof God met een onverdeeld hart’ (Muziek video)
We eten en drinken samen van Gods woord,
en we ontvangen het werk van de Heilige Geest.
We denken aan God, bid-lezen, communiceren,
en we mediteren en we zoeken God.
Levend in Gods woorden, zien we dat Hij lieflijk is.
De waarheid bevrijdt; we proeven Gods ware liefde.
Het kerkleven is fijn; lof heeft vele vormen.
We zingen en dansen in lof voor God.
Er zijn geen regels of beperkingen in onze lof.
Oprechte lof maakt ons altijd vrolijk.
Leven in Gods bijzijn brengt waar geluk,
we zullen God voor altijd gehoorzamen en liefhebben.
We zien de grootsheid van Gods redding,
we loven God met een onverdeeld hart.
We praten over de waarheid, krijgen het werk van de Heilige Geest,
we delen ervaringen, ons leven groeit.
Wij zijn allen mensen van Gods koninkrijk,
we hebben allen harten die Hem liefhebben.
We vervullen onze plicht met één geest, één hart,
en we zien Gods zegeningen en leiderschap.
Oordeel zuivert ons, we zien dat God rechtvaardig is.
We werpen ons verderf af, we worden hernieuwd.
We leven de gelijkenis van eerlijke mensen na.
Koninkrijksleven is om God te aanbidden in waarheid en geest.
Leven in Gods bijzijn brengt waar geluk,
we zullen God voor altijd gehoorzamen en liefhebben.
We zien de grootsheid van Gods redding,
we loven God met een onverdeeld hart.
Broeders, zusters, komt tezamen,
we zijn door zoveel ups en downs gegaan.
De onderdrukking door de regering is zo verachtelijk,
vervolging en ontberingen die we hebben doorstaan.
Niets tast onze vastberadenheid ooit aan.
Dit komt door de leiding van Gods woorden.
De zorgvuldige prijs die God heeft betaald
voor onze redding is onmeetbaar.
God leeft onder ons, Hij leidt ons altijd.
Deze prachtige tijd wordt erg gekoesterd.
Leven in Gods bijzijn brengt waar geluk,
we zullen God voor altijd gehoorzamen en liefhebben.
We zien de grootsheid van Gods redding,
we loven God met een onverdeeld hart.
Leven in Gods bijzijn brengt waar geluk,
we zullen God voor altijd gehoorzamen en liefhebben.
We zien de grootsheid van Gods redding,
we loven God met een onverdeeld hart,
we loven God met een onverdeeld hart,
we loven God met een onverdeeld hart.

Laat een antwoord achter