Online preken

Menu

Volgende

Christelijk lied ‘In het Tijdperk van het Koninkrijk vervolmaakt God de mens met woorden’

545 15/12/2020

Christelijk lied ‘In het Tijdperk van het Koninkrijk vervolmaakt God de mens met woorden’ (Dutch subtitles)
In dit tijdperk
zal God deze werkelijkheid onder jullie bewerkstelligen:
dat elk mens zal leven uit het woord van God,
in staat zal zijn de waarheid in de praktijk te brengen
en God oprecht zal liefhebben;
dat alle mensen het woord van God als grondslag
en als hun werkelijkheid zullen gebruiken,
en harten vol eerbied voor God zullen hebben;
en dat, door de beoefening van het woord van God,
de mens samen met God koninklijke macht zal uitoefenen.
Het is dit werk dat God gaat bewerkstelligen.
God gebruikt het woord om de mens te besturen.
Je voelt je goed als je van het woord van God eet en drinkt
en als dit niet het geval is, heb je geen pad om te volgen.
Het woord van God wordt het voedsel van de mens en de kracht die hem drijft.

De Bijbel zegt “De mens leeft niet van brood alleen,
maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”
Vandaag zal God dit werk voltooien,
Hij zal deze waarheid in jullie realiseren.
In dit tijdperk gebruikt God primair het woord om allen te besturen.
Door het woord van God wordt de mens geoordeeld en vervolmaakt,
en uiteindelijk opgenomen in het koninkrijk.
Alleen het woord van God kan het leven van de mens onderhouden
en alleen het woord van God kan de mens licht
en een pad ter oefening geven,
vooral in het Tijdperk van het Koninkrijk.
Zolang je niet afdwaalt van de realiteit van Gods woorden,
elke dag Zijn woorden eet en drinkt, zal God je perfect kunnen maken.
Zolang je dagelijks eet en drinkt van Zijn woord, zal God je kunnen vervolmaken.
uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter