Online preken

Menu

Volgende

Christelijk lied ‘Zij die God oprecht liefhebben zijn allen eerlijke mensen’ Kinderdans

2,190 14/02/2019

Tante, waarom wil God dat wij eerlijk zijn?
De Heer Jezus zei: “Kom tot inkeer, want het ​koninkrijk van de hemel​ is nabij!”
(Matteüs 4:17)
“en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een ​kind,
dan zul je het ​koninkrijk van de hemel​ zeker niet binnengaan.’” (Matteüs 18:3)
Gods woord zegt:
“Mijn koninkrijk heeft diegenen nodig die eerlijk zijn en niet hypocriet of bedrieglijk.
Zijn de oprechte en eerlijke mensen in de wereld juist niet onpopulair?
Ik ben precies het tegenovergestelde. Ik accepteer dat eerlijke mensen tot mij komen.
Ik geniet van dit soort mensen, en ik heb zulke mensen dan ook nodig.
Dit is juist mijn rechtvaardigheid” (Het Woord verschijnt in het vlees).
Gods woord zegt ook:
“Eerlijkheid betekent je hart aan God geven,
Hem nooit bedriegen, in alles open naar Hem zijn en de waarheid nooit verbergen.
Eerlijkheid betekent ook nooit iets doen wat mensen boven of onder je misleidt,
en nooit iets doen om alleen maar bij God in een goed blaadje te komen.
Kortom, eerlijk zijn is onzuivere daden en woorden vermijden,
en God noch mensen misleiden” (Het Woord verschijnt in het vlees).
Ja, God is betrouwbaar, Hij wil in Zijn koninkrijk alleen eerlijke mensen.
Daarom wil God dat wij eerlijk zijn.
We moeten naar Gods woord luisteren en leren hoe we eerlijke mensen kunnen zijn.
Ik wil ook leren hoe ik een eerlijk persoon kan zijn.

Zuiver en eerlijk als een kind, onschuldig en levendig, bruisend van de jeugdige levenslust,
zijn zij als engelen die neerdalen in deze wereld.
Zonder list en bedrog leven zij waardig en met een open, eerlijk hart.
Zij geven hun hart over aan God, God vertrouwt hen, en zij zijn de eerlijke mensen die God liefheeft.
Zij die de waarheid liefhebben zijn allen eerlijke mensen.
Oprechte mensen ondervinden plezier aan de waarheid praktiseren
en hun hart is in vrede doordat ze God gehoorzamen.
Zij vrezen God, mijden het kwaad en leven door Gods woord; zij leven in Gods woord en zijn bevrijd.
Ze accepteren Gods supervisie en leven voor Zijn aangezicht; van God houden is blij en gelukkig zijn.

Broeders en zusters, wij geloofden van kinds af in God: zijn wij gelukkig?
Ja, we zijn gelukkig!
Ik ben ook gelukkig!

Ik hou van God en mijn hart is gerust en geniet; ik handel volgens Gods woord en ik voel me vredig.
Mijn hart bevat alleen God, alleen de waarheid en Gods woord is mijn leven geworden.
Ik leef elke dag onder leiding van Gods woorden, ontvang Gods zegen en de Heilige Geest leidt me.
Ik accepteer Gods supervisie en leef voor Zijn aangezicht; van God houden is blij en gelukkig zijn.
Ik leef elke dag onder leiding van Gods woorden, ontvang Gods zegen en de Heilige Geest leidt me.
Christus’ koninkrijk is de hemel voor oprechte mensen
en het is hun mooie thuis.

Alle bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Laat een antwoord achter