Online preken

Menu

Volgende

Christelijk lied ‘Gods woorden zijn de eeuwige, onveranderlijke waarheid’

297 24/04/2020

Gods woorden zijn voor altijd de onveranderlijke waarheid.
God voorziet de mens van het leven
en is de enige gids voor de mensheid.
De waarde en betekenis van Gods woord
zijn niet afhankelijk van de erkenning
of aanvaarding ervan door de mensheid,
maar worden bepaald
door de substantie van de woorden zelf.
Zelfs als niemand op aard Gods woord ontvangt,
zijn hun waarde en hulp voor de mens onmeetbaar.
Daarom, voor hen die ingaan tegen Gods woord,
het afwijzen en minachten,
heeft God maar een standpunt en dat is:
laat tijd en feiten Gods getuigen zijn,
dat Zijn woord de waarheid, weg en het leven is;
en dat alles wat Hij heeft gezegd waar is,
is wat de mens moet bezitten en aannemen.

God laat allen die Hem volgen dit feit weten:
zij die Gods woorden niet volledig kunnen aanvaarden,
zij die Gods woorden niet in praktijk kunnen brengen,
zij die geen doel in Gods woorden kunnen vinden
en zij die geen heil kunnen ontvangen
vanwege Gods woorden,
zijn zij die door Gods woorden veroordeeld zijn
en bovendien Gods redding hebben verbeurd,
Gods roede zal nimmer van hen wijken.
Laat tijd en feiten Gods getuigen zijn,
dat Zijn woord de waarheid, weg en het leven is.
Laat tijd en feiten Gods getuigen zijn,
dat Zijn woord de waarheid, weg en het leven is,
dat Zijn woord de waarheid, weg en het leven is.

Laat een antwoord achter