Online preken

Menu

Volgende

Christelijk lied ‘God zoekt je hart en je geest’ (Dutch subtitles)

462 13/12/2020

De mensheid is afgedwaald van de voorziening voor het leven door de Almachtige,
is zich niet bewust van het doel van het bestaan,
maar is desalniettemin bang voor de dood.
De mensen zijn zonder hulp of steun,
toch schromen ze om hun ogen te sluiten,
en ze harden zichzelf om zich in deze wereld onwaardig door het bestaan te sleuren,
zakken vlees zonder gevoel voor hun eigen ziel.
Je leeft op deze manier, zonder hoop, zoals anderen, zonder doel.
Alleen de legendarische Heilige zal de mensen redden die,
weeklagend in hun lijden, wanhopig verlangen naar Zijn komst.
Tot dusver is dergelijk geloof niet verwezenlijkt
in hen die bewustzijn ontberen.
Toch verlangen de mensen er nog steeds zo naar.

De Almachtige is barmhartig voor deze mensen die erg geleden hebben;
Hij is deze mensen die bewustzijn ontberen tegelijkertijd zat,
daar Hij te lang op antwoord van de mensheid heeft moeten wachten.
Hij wil graag zoeken, je hart en je geest zoeken,
om je water en voedsel te brengen en je op te wekken,
opdat je niet langer zult dorsten en hongeren.
Als je vermoeid bent
en als je iets begint te voelen van de troosteloze verlatenheid van deze wereld,
wees dan niet verloren, huil dan niet.
Almachtige God, de Wachter, zal je komst op elk moment omarmen.

Hij houdt aan je zijde de wacht,
Hij wacht tot je omkeert en terugkeert.
Hij wacht op de dag dat je plotseling je geheugen terugkrijgt:
wanneer je beseft dat je van God kwam,
dat je op een of ander moment je richting kwijtraakte,
en op een of ander moment je bewustzijn op de weg verloor,
en op een of ander moment een ‘vader’ verkreeg;
wanneer je bovendien beseft dat
de Almachtige altijd de wacht heeft gehouden en daar heel,
heel lang gewacht heeft op je terugkeer,
heel lang gewacht heeft op je terugkeer.

Hij heeft met wanhopig verlangen uitgekeken,
gewacht op een reactie zonder antwoord.
Zijn vaste wacht gaat elke prijs te boven,
en is omwille van het menselijk hart en de menselijke geest.
Deze vaste wacht is misschien voor onbepaalde tijd en misschien wel ten einde.
Maar je dient precies te weten waar je hart en je geest zich op dit moment bevinden.
Deze vaste wacht is misschien voor onbepaalde tijd en misschien wel ten einde.
Maar je dient precies te weten waar je hart en je geest zich op dit moment bevinden.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Laat een antwoord achter