Online preken

Menu

Volgende

Dutch Christian Song ‘Wat is waar geloof?’

857 21/03/2020

Intro
Waar verwijst geloof naar?
Het is oprecht geloof,
het ware hart dat nodig is
voor wat de mens niet ziet of voelt,
als Gods werk niet aansluit bij
de noties van de mens,
als het buiten bereik ligt.
Dit is het geloof waar God van spreekt.
Couplet 1
Mensen hebben geloof nodig
bij loutering en tegenspoed.
Met geloof komt loutering.
Ze zijn onafscheidelijk.
Wat je omgeving ook is,
of hoe God ook werkt in jou,
zoek de waarheid en het leven,
laat God Zijn werk doen in jou,
tracht Gods daden te begrijpen,
handel volgens de waarheid.
Dit toont je ware geloof
en onwankelbare hoop op God.
Refrein
Streef te allen tijde naar het leven en Gods wil.
Dit is oprecht geloof, ware en mooie liefde.
Couplet 2
Als je gelouterd wordt,
twijfel dan niet aan God.
Streef dan nog steeds naar waarheid
en ware liefde voor God.
Hoe God ook handelen mag,
beoefen de waarheid om Hem te behagen,
zoek en sla acht op Zijn wil.
Dit is jouw ware geloof in Hem.
Refrein
Streef te allen tijde naar het leven en Gods wil.
Dit is oprecht geloof, ware en mooie liefde.
Brug
Toen God zei dat je koning zou zijn, had jij Hem lief.
Toen Hij Zich aan jou liet zien, joeg jij Hem na.
Maar nu God is verborgen en jij Hem niet kunt zien,
als er problemen zijn, verlies jij de hoop in Hem?
Refrein
Streef te allen tijde naar het leven en Gods wil.
Dit is oprecht geloof, ware en mooie liefde.

Laat een antwoord achter