Online preken

Menu

Volgende

Christelijk lied ‘God oordeelt en vervolmaakt de mens met Zijn woorden in de laatste dagen’

233 15/12/2020

Christelijk lied ‘God oordeelt en vervolmaakt de mens met Zijn woorden in de laatste dagen’ (Dutch subtitles)

De vleesgeworden God van de laatste dagen
is voornamelijk gekomen om Zijn woorden te spreken,
om alles uit te leggen wat noodzakelijk is voor het leven van de mens,
om aan te duiden waar mensen moeten binnengaan,
om de mens Gods daden te laten zien,
en om de mens de wijsheid, almacht en wonderlijkheid van God te tonen,
om de mens de wijsheid, almacht en wonderlijkheid van God te tonen.
Door de vele manieren waarop God spreekt,
aanschouwt de mens de oppermacht van God, de grootsheid van God
en bovendien de nederigheid en verborgenheid van God.
De mens ziet dat God oppermachtig is,
dat Hij nederig en verborgen is en de minste van allen kan worden.
Sommige woorden van Hem worden direct vanuit het perspectief van de Geest gesproken,
sommige woorden van Hem worden direct vanuit het perspectief van de mens gesproken
en sommige woorden van Hem
worden direct vanuit het perspectief van de derde persoon gesproken.
Hieraan kan men zien dat de wijze van Gods werk zeer uiteenloopt
en Hij de mens het door woorden laat zien.

Het werk dat God doet in dit tijdperk
is voornamelijk het voorzien in de woorden voor het leven van de mens,
de onthulling van het wezen van de aard van de mens
en de verdorven gezindheid van de mens,
de eliminatie van godsdienstige opvattingen, feodale denkpatronen,
achterhaalde denkpatronen, alsmede de kennis en cultuur van de mens.
Dit moet allemaal worden blootgelegd en weggezuiverd door Gods woorden.
In de laatste dagen gebruikt God woorden
en geen tekenen en wonderen, om de mens te vervolmaken.
Hij gebruikt Zijn woorden om de mens te ontmaskeren, de mens te oordelen
en te tuchtigen en de mens te vervolmaken,
Hij gebruikt Zijn woorden om de mens te ontmaskeren, de mens te oordelen
en te tuchtigen en de mens te vervolmaken,
zodat de mens in Gods woorden de wijsheid en liefde van God gaat zien
en Gods gezindheid gaat begrijpen,
zodat de mens door Gods woorden de daden van God aanschouwt.
In de laatste dagen streeft God er voornamelijk naar
om een fase van het werk te volbrengen waarin het Woord in het vlees verschijnt,
en dit is één aspect van Gods managementplan.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Laat een antwoord achter