Online preken

Menu

Volgende

Christelijke muziek ‘Alleen degenen die gereinigd zijn, gaan de rust in’ | Officiële muziek video

178 30/08/2020

Christelijke muziek ‘Alleen degenen die gereinigd zijn, gaan de rust in’ | Officiële muziek video
Vers 1
De mensheid van de toekomst,
al stamt zij af van Adam en Eva,
zal niet onder 't juk van Satan bestaan,
maar gered en gereinigd zijn als mens.
Refrein
Dat zal een mensheid zijn, geoordeeld en getuchtigd,
een mensheid die geheiligd is.
Zij verschillen van dat oude geslacht,
het oude geslacht van Adam en Eva,
zo anders zijn zij als ging het
om een geheel nieuw geslacht.
Uit door Satan verdorvenen uitverkoren,
standvastig bij Gods laatste oordeel,
kan deze laatste groep die overblijft,
die gaat met God, de laatste rust ingaan.
Vers 2
Alleen degenen die standvastig zijn,
door het oordeel en de tucht der laatste dagen,
in het laatste werk van reiniging,
mogen de rust ingaan, bij God.
Refrein
Dat zal een mensheid zijn, geoordeeld en getuchtigd,
een mensheid die geheiligd is.
Zij verschillen van dat oude geslacht,
het oude geslacht van Adam en Eva,
zo anders zijn zij als ging het
om een geheel nieuw geslacht.
Uit door Satan verdorvenen uitverkoren,
standvastig bij Gods laatste oordeel,
kan deze laatste groep die overblijft,
die gaat met God, de laatste rust ingaan.
Vers 3
Zij verschillen van dat oude geslacht,
het oude geslacht van Adam en Eva,
zo anders zijn zij als ging het
om een geheel nieuw geslacht.
Het is door 't laatste werk van reiniging,
dat zij die de rust ingaan
zijn bevrijd van Satans macht en gewonnen door God.
Zij gaan de laatste rust in. Zij gaan de laatste rust in.
uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Laat een antwoord achter