Online preken

Menu

Gods wil

Amos 8:11 vermeld verlaten kerken in de laatste dagen: wat inspireert God ons?

Een vlaag herfst wind blies er doorheen en veegde de gevallen bladeren in de tuin op. Zittend bij het raam, fronste ik en dacht ik na over deze verzen, “Zie, de dagen komen […] dat ik voor een honger ...

Zeventig maal zeven keer vergeven De liefde van de Heer

1. Zeventig maal zeven keer vergeven (Mat. 18:21-22) Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zeven...

De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid

Gods zesduizend jaar durende managementplan loopt ten einde en de poort van het koninkrijk is geopend voor iedereen die op zoek is naar de verschijning van God. Geliefde broeders en zusters, waar wach...

De relatie tussen Gods overlevering van Job aan Satan en doelstellingen van Gods werk

Hoewel de meeste mensen nu erkennen dat Job volmaakt en oprecht was, dat hij godvrezend was en het kwaad meed, zorgt deze erkenning er niet voor dat zij Gods bedoelingen beter begrijpen. Terwijl zij j...

Bijbeltekst van de dag – Waken en bidden zijn Gods aansporingen voor ons

Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. – Mattheüs 26:41 Gedachten over het vers van vandaag … Dit vers is de woorden van aansporin...

Grijp deze 4 beginselen van de praktijk en ontsnap aan het lijden van ziekten

Hoe moet een christen beoefenen om zich aan Gods wil te conformeren wanneer ziekte optreedt? 4 principes helpen je er doorheen te komen.

Het verhaal van koning David: waarom is koning David een man die naar Gods hart is

Koning David was door God gezalfd. Later liet hij Uriah vermoorden en nam Uriah's vrouw Bathsheba. Dus waarom loofde God later David als een man naar Zijn eigen hart?

Hoe sterk beïnvloeden de Tien Geboden die 3500 jaar geleden zijn uitgevaardigd de mensheid van vandaag?

Tien Geboden: 1. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 2. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water...

Beproevingen – een ander soort zegening van God

Beproevingen zijn ons christenen niet vreemd. De Bijbel zegt: “Dat deel zal ik louteren in het vuur: ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal antwoo...