Online preken

Menu

Gods wil

Amos 8:11 vermeld verlaten kerken in de laatste dagen: wat inspireert God ons?

Een vlaag herfst wind blies er doorheen en veegde de gevallen bladeren in de tuin op. Zittend bij het raam, fronste ik en dacht ik na over deze verzen, “Zie, de dagen komen […] dat ik voor een honger ...

Bijbeltekst van de dag – Waken en bidden zijn Gods aansporingen voor ons

Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. – Mattheüs 26:41 Gedachten over het vers van vandaag … Dit vers is de woorden van aansporin...

Grijp deze 4 beginselen van de praktijk en ontsnap aan het lijden van ziekten

Hoe moet een christen beoefenen om zich aan Gods wil te conformeren wanneer ziekte optreedt? 4 principes helpen je er doorheen te komen.

Het verhaal van koning David: waarom is koning David een man die naar Gods hart is

Koning David was door God gezalfd. Later liet hij Uriah vermoorden en nam Uriah's vrouw Bathsheba. Dus waarom loofde God later David als een man naar Zijn eigen hart?

Beproevingen – een ander soort zegening van God

Beproevingen zijn ons christenen niet vreemd. De Bijbel zegt: “Dat deel zal ik louteren in het vuur: ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal antwoo...