Online preken

Menu

Gods werk

De Heer Jezus zei: “Het is volbracht” aan het kruis: waarnaar verwees Hij?

Vraag 3: Bij kerkdiensten zeggen de dominee en de ouderling vaak dat de Heer Jezus' uitspraak aan het kruis “Het is volbracht” bewijst dat het werk van de redding van de mens was voltooid. Dat we gewo...

Bijbeltekst van de dag - Johannes 16:12-13 - God zal ons in alle waarheid leiden

Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf s...

Het ware verhaal achter het werk van het Tijdperk van Verlossing

Mijn volledige managementplan, een plan dat een tijdsduur van zesduizend jaar overspant, is ingedeeld in drie fasen of drie tijdperken: het Tijdperk van de Wet in het begin; het Tijdperk van Genade (d...

Het werk in het Tijdperk van de Wet

Het werk dat Jehova deed onder de Israëlieten, vestigde onder de mensheid Gods aardse plaats van oorsprong. Op deze heilige plaats was Hij ook aanwezig. Hij beperkte Zijn werk tot het volk van Israël....

Muzikale documentaire ‘God vaardigt de wet uit’

Nadat Mozes de Israëlieten uit Egypte had geleid, verordonneerde God de wet en de geboden, die het leven van de Israëlieten op aarde richting moesten geven en de mensen leren hoe ze God moesten aanbid...