Online preken

Menu

Volgende

Christelijke documentaire ‘Hij die de heerschappij over alles heeft’ Clip8 | God vaardigt de wet uit

972 06/10/2019

Nadat Mozes de Israëlieten uit Egypte had geleid, verordonneerde God de wet en de geboden, die het leven van de Israëlieten op aarde richting moesten geven en de mensen leren hoe ze God moesten aanbidden. De wetten en geboden gaven de Israëlieten niet alleen een leidraad, maar voorzagen ook in een standaard voor het opstellen van de grondwetten van toekomstige generaties en legden daarmee een fundament voor de rechtssystemen van de mensheid in de toekomst.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Onderdelen van het materiaal in deze video zijn van:
https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Laat een antwoord achter