Online preken

Menu

Over je hart stil maken voor God

Je hart stil maken voor God is een van de meest cruciale stappen bij het binnengaan van Gods woorden en het is een les die alle mensen tegenwoordig hoognodig moeten binnengaan. De ingangswegen om je hart stil te maken voor God zijn de volgende:

1. Onttrek je hart van externe zaken, wees stil voor God en bid tot God met een hart dat geconcentreerd is.

2. Maak je hart stil voor God, eet, drink en geniet van Gods woorden.

3. Mediteer over Gods liefde en overdenk deze en denk na over Gods werk in je hart.

Begin eerst met het bidden. Wees doelbewust en bid op een vast tijdstip. Het maakt niet uit hoe gehaast je bent, of hoe druk, of wat je overkomt, bid elke dag zoals gewoonlijk en eet en drink van Gods woorden zoals gewoonlijk. Zolang je eet en drinkt van Gods woorden, ongeacht wat je omgeving is, is je geest bijzonder verblijd en word je niet verstoord door de mensen, gebeurtenissen of dingen om je heen. Als je gewoon God overdenkt in je hart, kan datgene wat buiten gebeurt je niet verstoren. Dit is wat het inhoudt om gestalte te hebben. Begin met gebed: bidden in vrede voor God is het meest vruchtbaar. Eet en drink daarna van Gods woorden en overdenk Gods woorden en probeer het licht te verkrijgen, het pad van beoefening te vinden en te weten wat het doel van Gods uitspraken is en te begrijpen zonder af te wijken. Kom doorgaans dicht bij God op een normale wijze in je hart, overdenk Gods liefde en denk na over Gods woorden, zonder gestoord te worden door uiterlijke zaken. Wanneer je hart vredig is tot op het punt dat je in staat bent om te mijmeren, zodat je in jezelf Gods liefde overdenkt en werkelijk dicht bij God komt, ongeacht in welke omgeving je je bevindt en je uiteindelijk het punt bereikt waarop je lof geeft in je hart, is dit zelfs beter dan bidden, hierdoor zul je een bepaalde gestalte hebben. Als je in staat bent om de beschreven toestanden te bereiken, zal dit bewijzen dat je hart werkelijk in vrede is voor God. Dit is de eerste stap; het is een elementaire oefening. Enkel nadat mensen in staat zijn om in vrede voor God te zijn, kunnen ze geraakt worden door de Heilige Geest en door de Heilige Geest verlicht en geïllumineerd worden, alleen dan zijn ze in staat om werkelijk met God te communiceren en in staat om Gods wil en de leiding van de Heilige Geest te begrijpen – en in deze, zullen ze op het juiste spoor zijn binnengegaan in hun spirituele leven. Jezelf oefenen om voor God te leven om een zekere diepgang te bereiken, zodat je in staat bent om opstandig te zijn tegenover jezelf, om jezelf te verachten en om te leven in Gods woorden, dit is werkelijk je hart stil maken voor God. In staat zijn om jezelf te verachten, jezelf te vervloeken en tegen jezelf in opstand te komen is het resultaat van het werk van God en niet van mensen. Daarom is het oefenen van je hart stil maken voor God een les die mensen onmiddellijk zouden moeten aanvangen. Meestal kunnen sommige mensen niet alleen hun hart niet stil maken voor God, hun harten zijn ook niet stil voor God wanneer ze bidden. Dit is allemaal verre van Gods maatstaf! Als je hart niet stil kan worden voor God, hoe kun je dan bewogen worden door de Heilige Geest? Als je niet stil kunt zijn voor God, kun je afgeleid worden wanneer er iemand voorbij komt of wanneer mensen praten en kan je hart afgeleid worden wanneer andere mensen dingen aan het doen zijn, zodat je niet iemand bent die leeft voor God. Als je hart werkelijk stil is voor God, zul je niet gestoord worden door iets dat in de buitenwereld gebeurt en geen mens, gebeurtenis of zaak zal je aandacht vasthouden. Als je dit kunt binnengaan, zullen de negatieve toestanden en alle negatieve dingen: menselijke opvattingen, levensfilosofieën, abnormale relaties tussen mensen, op natuurlijke wijze verdwijnen. Omdat je altijd Gods woorden overdenkt en je hart altijd dicht bij God probeert te zijn en zich bezighoudt met de huidige woorden van God, worden die negatieve dingen onbewust weggenomen. Wanneer nieuwe positieve dingen je bezighouden, zullen negatieve oude dingen geen plaats hebben, dus besteed geen aandacht aan die negatieve dingen. Je moet geen moeite doen om ze onder controle te krijgen. Besteed je aandacht aan het stil worden voor God, eet en drink meer van Gods woorden en geniet ervan, zing meer hymnen die God lof brengen en geef God de kans op je in te werken, want God wil vandaag mensen persoonlijk vervolmaken en Hij wil je hart winnen; Zijn Geest beweegt je hart en als je voor God leeft, de leiding van de Heilige Geest volgend, zul je God tevreden stellen. Als je aandacht besteedt aan het leven in Gods woorden en steeds meer communiceert over de waarheid om zo de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest te verkrijgen, dan zullen al die religieuze opvattingen, eigengerechtigheid en eigendunk verdwijnen en dan zul je weten hoe te besteden aan God, hoe God lief te hebben en hoe God tevreden te stellen. Die dingen buiten God zijn dan onbewust vergeten.

Het overdenken van Gods woorden en bidden over de woorden van God, tegelijk met het eten en drinken van de huidige woorden van God – dit is de eerste stap tot het in vrede zijn voor God. Als je werkelijk in vrede voor God kunt zijn, dan zal de verlichting en de illuminatie van de Heilige Geest bij je zijn.

Het hele spirituele leven wordt bereikt door te vertrouwen op stil zijn voor God. In het gebed moet je stil zijn voor God voordat je kunt worden bewogen door de Heilige Geest. Door stil te zijn voor God wanneer je eet en drinkt van Gods woorden, kun je worden verlicht en geïllumineerd en in staat gesteld worden om werkelijk begrip van Gods woorden te verkrijgen. In je normale meditatie en communicatie en wanneer je dicht bij God komt met je hart, kun je enkel, als je stil bent voor God, oprechte nabijheid bij God bereiken, oprecht begrip van Gods liefde en Gods werk en ware bedachtzaamheid naar Gods bedoelingen krijgen. Hoe meer je gewoonlijk in staat bent om stil te zijn voor God, hoe meer je geïllumineerd kunt worden en hoe veel te meer je je eigen verdorven gezindheid kunt begrijpen, wat je mist, wat je moet binnengaan, welke functie je moet opnemen en waar je gebreken hebt. Dit wordt allemaal bereikt door te vertrouwen op stil worden voor God. Als je werkelijk een bepaalde diepgang bereikt in stil zijn voor God, kun je sommige mysteries in de geest aanraken, raken aan wat God vandaag met je wil doen, een dieper begrip van Gods woorden bereiken en raken aan de essentie van Gods woorden, de substantie van Gods woorden, het wezen van Gods woorden en kun je het pad van de praktijk grondiger en preciezer ontwaren. Als je niet stil kunt zijn in je geest tot op een zekere diepte, zul je slechts een beetje bewogen worden door de Heilige Geest, je zult vanbinnen kracht voelen en enigszins vreugde en vrede, maar je zult niets diepers raken. Ik heb het al eerder gezegd, wanneer iemand niet al zijn kracht gebruikt, zal het moeilijk zijn voor die persoon om mijn stem te horen of mijn gezicht te zien. Dit gaat over het bereiken van diepgang in het stil worden voor God, niet over uiterlijke inspanningen. Een persoon die werkelijk stil kan worden voor God is in staat om zichzelf te bevrijden van alle wereldse banden en kan bereiken om door God te worden ingenomen. Alle mensen die niet in staat zijn om stil te worden voor God zijn vast en zeker losbandig en ongebreideld. Allen die in staat zijn stil te worden voor God zijn mensen die godsvruchtig zijn voor God, mensen die verlangen naar God. Het zijn enkel de mensen die stil zijn voor God die aandacht geven aan het leven, aandacht geven aan geestelijke communicatie, die dorsten naar Gods woorden en die de waarheid nastreven. Al degenen die geen aandacht besteden aan stil worden voor God, die niet oefenen om stil te worden voor God, zijn ijdele mensen die volledig gehecht zijn aan de wereld, die zonder leven zijn; zelfs als ze zeggen dat ze in God geloven zijn dit niet meer dan loze woorden. Degenen die God uiteindelijk zal vervolmaken en compleet maken zijn mensen die stil kunnen zijn voor God. Daarom worden mensen die stil kunnen zijn voor God met grote zegeningen begenadigd. Mensen die gedurende de dag weinig tijd nemen om te eten en drinken van Gods woorden, die volledig in beslag worden genomen door uiterlijke zaken en die geen aandacht besteden aan het binnentreden van het leven, zijn hypocrieten zonder vooruitzicht op ontwikkeling in de toekomst. Het zijn zij die stil kunnen zijn voor God en oprecht met God communiceren, die Gods mensen zijn.

Om voor God te komen om Zijn woorden als jouw leven te aanvaarden, moet je eerst stil worden voor God. Alleen wanneer je stil bent voor God zal God je verlichten en doen begrijpen. Hoe stiller mensen zijn voor God, zo veel te meer zijn ze in staat om Gods verlichting en illuminatie te verkrijgen. Deze vereisen van mensen om godsvruchtig te zijn en geloof te hebben. Alleen zo kunnen ze volmaaktheid bereiken. De fundamentele oefening om het spirituele leven binnen te gaan, is stil zijn voor God. Al je spirituele beoefening zal enkel resultaat hebben als je stil bent voor God. Als je je hart niet stil kunt maken voor God, kun je het werk van de Heilige Geest niet ontvangen. Als je hart stil is voor God bij wat je dan ook aan het doen bent, ben je iemand die voor God leeft. Als je hart stil is voor God en probeert dicht bij God te komen, wat je dan ook aan het doen bent, bewijst dit dat je een persoon bent die stil is voor God. Wanneer je met anderen spreekt, bij het wandelen, ben je in staat om te zeggen, “Mijn hart probeert dicht bij God te zijn en is niet geconcentreerd op uiterlijke dingen en ik kan stil zijn voor God.” Dat is iemand die stil is voor God. Maak geen contact met dingen die je hart naar buiten kunnen wegleiden en maak geen contact met mensen die je hart kunnen wegleiden van God. Laat alles vallen wat je hart kan wegleiden van dicht bij God zijn, of blijf er van weg. Die weg is gunstiger voor je leven. Nu is de tijd van het grote werk van de Heilige Geest. Het is de tijd waarin God Zelf mensen vervolmaakt. Als je op dit moment niet stil kunt zijn voor God, ben je niet iemand die terugkeert voor Gods troon. Als je andere dingen dan God nastreeft, is er geen mogelijkheid om door God te worden vervolmaakt. Zij die vandaag zulke uitspraken van God kunnen horen en nog steeds niet stil kunnen zijn voor God, zijn mensen die de waarheid niet liefhebben, die God niet liefhebben. Als je jezelf nu niet aanbiedt, wanneer dan wel? Jezelf aanbieden is je hart stil maken voor God. Dit is een oprecht aanbod. Zij die nu werkelijk hun hart aan God aanbieden, kunnen zeker compleet gemaakt worden door God. Het maakt niet uit wat, niets kan je verstoren; of het nu is om je te snoeien, of je aan te pakken, of dat je nu wordt geconfronteerd met frustratie of falen, je hart moet altijd stil zijn voor God. Hoe mensen je ook behandelen, je hart moet altijd stil zijn voor God. Ongeacht welke omstandigheden je tegenkomt, zij het tegenspoed, lijden, of vervolging, of indien verschillende soorten beproevingen je overspoelen, je hart moet altijd stil zijn voor God. Dit is de weg tot vervolmaking. Alleen wanneer je werkelijk stil bent voor God, zullen Gods huidige woorden duidelijk voor je zijn, zul je de illuminatie en verlichting van de Heilige Geest correcter in praktijk brengen en niet afwijken, zul je in staat zijn om duidelijker te raken aan Gods bedoelingen en een duidelijker doel hebben in je dienst, zul je in staat zijn om preciezer de beweging en leiding van de Heilige Geest te begrijpen en zul je de zekerheid hebben te leven onder de leiding van de Heilige Geest. Dit zijn de resultaten die bereikt worden door werkelijk stil te zijn voor God. Wanneer mensen niet duidelijk zijn over Gods woorden, zonder een praktische weg, kunnen ze Gods bedoelingen niet begrijpen, of geen praktische principes hebben, is dit omdat hun harten niet stil zijn voor God. Het doel van stil worden voor God is om oprecht en pragmatisch te zijn en te zoeken naar juistheid en transparantie in Gods woorden, om zo uiteindelijk een begrip van de waarheid en kennis van God te bereiken.

Als je hart niet onophoudelijk stil kan zijn voor God, kan God je niet vervolmaken. Als een persoon zonder wil is, is dat hetzelfde als harteloos zijn en mensen zonder hart kunnen niet stil zijn voor God. Ze weten niet hoeveel werk God doet of hoeveel Hij zegt en ze weten ook niet hoe het in praktijk te brengen. Zijn deze mensen dan niet harteloos? Kunnen mensen zonder hart stil zijn voor God? God kan geen mensen zonder hart vervolmaken en ze behoren tot de dieren. God heeft zo duidelijk en grondig gesproken en toch kan je hart nog steeds niet bewogen worden en kun je niet stil worden voor God; ben je dan niet als een dier? Sommige mensen wijken van het pad af in het oefenen van het stil worden voor God. Wanneer het tijd is om te koken, koken ze niet en wanneer het tijd is om te werken, werken ze niet, maar ze gaan maar door met bidden en mediteren. Stil worden voor God betekent niet dat je niet kookt of werkt, noch dat je het leven negeert, maar dat je in iedere normale gesteldheid je hart stil kunt krijgen voor God en in je hart een plaats voor God kunt hebben. Wanneer je bidt, kniel gepast neer voor God om te bidden; maak je hart stil voor God, wanneer je werkt of voedsel bereidt, overdenk Gods woorden of zing hymnen. Ongeacht in welke omgeving je je bevindt, is er een weg om te oefenen, doe alles wat je kunt om dicht bij God te zijn, doe alles wat je kunt om je hart stil te maken voor God. Wanneer de omstandigheden het toelaten, bid je vastberaden; wanneer de omstandigheden het niet toelaten, probeer dan dicht bij God te zijn in je hart terwijl je het werk doet met je handen. Wanneer je kunt eten en drinken van Gods woorden, eet en drink dan van Gods woorden; wanneer je kunt bidden, bid; en wanneer je God kunt overdenken, overdenk Hem dan; doe alles wat je kunt doen om jezelf te oefenen voor het binnengaan, afgestemd op je omgeving. Sommige mensen kunnen stil zijn voor God wanneer er niets gebeurt, maar zodra er iets voorvalt, dwalen hun gedachten af. Dat is niet stil zijn voor God. De juiste weg van ervaring is dat je hart onder geen enkele omstandigheid God verlaat, of zich verstoord voelt door mensen, gebeurtenissen of dingen van buiten: dat is een persoon die werkelijk stil is voor God. Sommige mensen zeggen dat wanneer ze bidden tijdens bijeenkomsten, hun hart stil kan worden voor God, maar dat ze, wanneer ze deel uitmaken van een communicatie, niet stil kunnen zijn voor God en hun gedachten de vrije loop laten. Dat is niet stil zijn voor God. De meeste mensen verkeren vandaag de dag in die toestand en hun harten kunnen niet altijd stil zijn voor God. Dus jullie moeten meer moeite doen om jullie te oefenen op dit gebied, stap voor stap binnengaan op het juiste spoor van levenservaring en wandelend op het pad van vervolmaking door God.

Lees meer:

Betreffende een fatsoenlijk geestelijk leven

Hoe Petrus Jezus leerde kennen

Laat een antwoord achter