Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – 1 Timotheüs 4:4

Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt.

Gedachten over het vers van vandaag …

Bijbeltekst van de dag – 1 Timotheüs 4:4

Ieder van ons heeft onze voorkeuren en zintuiglijke waarneming voor elk schepsel van God. Sommige mensen houden van honden, sommigen houden van katten; sommige mensen vinden dit leuk vanwege het mooie uiterlijk, sommige vinden het minder leuk vanwege de lelijke uitstraling, enzovoort. Kortom, we hebben altijd onze eigen meningen en benaderingen aanstaande alle dingen van Gods schepping. Ongeacht welke houding we in het verleden tegenover elk schepsel van God hadden, het is momenteel echter belangrijk om Gods wil te kennen bij het scheppen van alles. Nadat we Gods plan begrijpen bij het creëren van dingen, kunnen we alles wat God heeft gemaakt correct behandelen. God zegt, “Terwijl de wonderbaarlijke daden van God zich manifesteerden, vulde deze wereld zich stuk voor stuk met alle dingen die door God waren geschapen en veranderde deze van chaos en duisternis in helderheid en klaarheid, van doodse stilte naar levendigheid en onbeperkte vitaliteit. Van alle dingen in de schepping, van groot tot klein, van klein tot microscopisch, was er niets wat niet was geschapen door het gezag en de macht van de Schepper en het bestaan van elk wezen was uniek en noodzakelijk en had zijn eigen waarde. Ongeacht de verschillen in vorm en structuur, moesten ze door de Schepper worden geschapen om te kunnen bestaan onder het gezag van de Schepper. Soms zullen mensen een insect zien dat erg lelijk is en ze zullen zeggen: ‘Dat insect is zo vreselijk, zo’n lelijk ding kan nooit door God gemaakt zijn – zo iets lelijks zou Hij nooit creëren.’ Wat een domme opmerking! Wat ze moeten zeggen is: ‘Hoewel dit insect zo lelijk is, werd het door God gemaakt en dus moet het zijn eigen unieke doel hebben.’ In het denken van God maakte Hij het plan om allerlei soorten dingen verschillende functies en verschijningsvormen te geven, aan de verschillende levende dingen die Hij schiep en dus werden geen van de dingen die God maakte gesneden uit dezelfde vorm. Van hun buitenkant tot hun interne samenstelling, van hun leefgewoonten tot de plaats die ze innemen – ze zijn allemaal anders. Koeien hebben het uiterlijk van koeien, ezels lijken op ezels, herten hebben het uiterlijk van herten en olifanten hebben het uiterlijk van olifanten. … Kortom, als het op alle dingen aankomt, moet de mens zich onderwerpen aan het gezag van de Schepper, dat wil zeggen, de orde aanvaarden die door de Schepper aan alle dingen is toegewezen; dit is de meest wijze houding. Alleen een houding van zoeken naar en gehoorzaamheid aan, de oorspronkelijke bedoelingen van de Schepper is de ware acceptatie en zekerheid van het gezag van de Schepper. God zegt dat het goed is, dus welke reden hebben mensen dan om naar fouten te zoeken?” Uit Gods woorden, voelen we dat alle dingen die door God zijn geschapen volkomen perfect zijn. Elk dier heeft waarde en betekenis in Gods schepping ervan. De mens is een schepsel van God, dus welke kwalificatie hebben we om te kiezen welk schepsel van God goed of slecht is? We moeten de schepping van de Schepper niet meten of beoordelen door onze verbeeldingskrachten en begrippen. In plaats daarvan moeten we ernaar streven om het gezag van de Schepper in alle dingen te kennen en om ware gehoorzaamheid aan Zijn gezag te hebben. Alleen dit is de meest correcte houding tegenover elk schepsel van God.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer:Onder het gezag van de Schepper zijn alle dingen perfect 

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter