Online preken

Menu

Volgende

Christelijke muziek ‘Al het werk dat God doet, is voor de mens’ | Officiële muziek video

279 26/03/2020

Vers 1
Gods werk van overwinning is niet om over je te heersen
door je lot of bestemming te gebruiken.
Het hoeft niet op deze manier.
Het doel van het werk van overwinning is om de mens
de plicht van een schepsel te laten vervullen
en de Schepper te aanbidden,
en daarna kan hij de geweldige bestemming binnengaan.
Hoewel God de mens tuchtigt,
is dat om hem te redden.
Als Hij de vleselijke hoop ontneemt,
is dat om de mens te reinigen.
Deze reiniging is omwille van
het bestaan van de mens.
Zijn oordeel is omwille van de mens.
Dus hoe kan de mens heersen over zichzelf
als zijn lot in de handen van de Schepper ligt?
Dus hoe kan de mens heersen over zichzelf
als zijn lot in de handen van de Schepper ligt?
Vers 2
Het lot van de mens wordt beheerst
door de handen van God.
Hoewel je steeds druk bezig bent,
kan je niet over jezelf heersen.
Als je je vooruitzichten kende,
je lot kon beheersen,
zou je dan nog steeds een schepsel zijn?
Hoewel God de mens tuchtigt,
is dat om hem te redden.
Als Hij de vleselijke hoop ontneemt,
is dat om de mens te reinigen.
Deze reiniging is omwille van
het bestaan van de mens.
Zijn oordeel is omwille van de mens.
Dus hoe kan de mens heersen over zichzelf
als zijn lot in de handen van de Schepper ligt?
Dus hoe kan de mens heersen over zichzelf
als zijn lot in de handen van de Schepper ligt?
Vers 3
Ongeacht hoe God werkt,
het is allemaal omwille van de mens.
De schepping, de hemel, de aarde,
het dient de mens allemaal.
De seizoenen, de maan, zon en sterren,
de dieren en de planten
zijn omwille van het leven van de mens,
het is allemaal voor de mens.
Hoewel God de mens tuchtigt,
is dat om hem te redden.
Als Hij de vleselijke hoop ontneemt,
is dat om de mens te reinigen.
Deze reiniging is omwille van
het bestaan van de mens.
Zijn oordeel is omwille van de mens.
Dus hoe kan de mens heersen over zichzelf
als zijn lot in de handen van de Schepper ligt?
Dus hoe kan de mens heersen over zichzelf
als zijn lot in de handen van de Schepper ligt?

Laat een antwoord achter