Online preken

Menu

Volgende

Hoe onderscheid te maken tussen de ware Christus en valse christussen | ‘Wat waar is kan niet onwaar zijn’ | Nederlandse christelijke sketch

678 29/10/2020

De Heer Jezus zei: “Ik kom spoedig” (Openbaring 22:12). De laatste dagen zijn de meest cruciale tijd om de komst van de Heer tegemoet te zien, dus als gelovige Zheng Hao’en zijn vrouw hoort getuigen dat de Heer is teruggekeerd, wil hij het onderzoeken. Maar de dominee van zijn kerk probeert hem herhaaldelijk tegen te houden. Hij reciteert het Bijbelvers “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Matteüs 24:23-24). en zegt dat iemand die de komst van de Heer predikt bedrieglijk is, zodat Zheng Hao’en in verwarring raakt. Door de communicatie van zijn vrouw leert hij aspecten van de waarheid begrijpen over het onderscheiden van de ware Christus en valse christussen en bevrijdt hij zichzelf ten slotte van zijn verwarring… Veel plezier met de sketch Wat waar is, kan niet onwaar zijn.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter