Online preken

Menu

De profetie van de Bijbel

Bijbelse profetieën over de wederkomst en incarnatie van de Heer als de Zoon des Mensen

U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. (Lukas 12:40) Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de a...

Bijbelse profetieën – In de eindtijd zijn 5 bijbelse profetieën over de wederkomst van de Heer vervuld

We bevinden ons nu aan het einde van de laatste dagen; er zijn veel broeders en zusters die oprecht geloven in de Heer en Zijn wederkomst afwachten, die beslist moeten nadenken over deze vraag: in...

Hoe volgens Gods wil met bijbelse profetieën om te gaan

In de Bijbel staat geschreven: “Besef daarbij vooral dat geen enkele ​profetie​ uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een ​profetie​ voortgekomen uit menselijk initiatief: men...

De juiste benadering van Bijbelse profetieën

Er zijn veel Bijbel profetieën over de wederkomst van de Heer. Dus hoe moeten we ze aanpakken, zodat we de terugkeer van de Heer kunnen verwelkomen?...