Online preken

Menu

De opname

Opgenomen worden moet gebaseerd zijn op Gods woorden en niet op de opvattingen en voorstellingen van de mens

Bijbelverzen ter referentie: “Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel” (Mat. 6:9-10). “Toen zag ik de ​...

Hoe kunnen wij worden opgenomen, nu er veel rampen gebeuren?

Eind 2019 trad de met coronavirus geïnfecteerde longontsteking op in Wuhan, China. Nu heeft het coronavirus zich verspreid over vele landen en regio's over de hele wereld. De Wereldgezondheidsorganisa...

Hoe de opname in de Bijbel correct te begrijpen?

Bijbelverzen ter referentie: “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten.’ Dat wekte de meisjes en ze brachten hun ​olielampen​ in orde. De dwaze meisj...

De opname van de gelovigen: De ware betekenis ervan

Nieuwe ontdekking! Het blijkt dat de opname van de gelovigen niet betekent om de Heer in de hemel te ontmoeten. Lees dit artikel om de ware betekenis van opname te leren.

Wat betekent: “Opgenomen worden vóór de rampen”? Wat betekent: “Tot overwinnaars gemaakt worden vóór de rampen”?

Hoe kunnen wij christenen worden opgenomen en overwinnaars worden gemaakt vóór de rampen? Dit artikel zal je het antwoord geven.