Online preken

Menu

Hoe je het laatste stuk van het pad moet bewandelen

Jullie bevinden je nu op het laatste stuk van het pad en dit is een cruciaal deel van het pad. Misschien heb je veel geleden, hard gewerkt, vele wegen bereisd en vele preken gehoord; het was misschien niet eenvoudig om terecht te komen waar je nu bent. Als je het lijden waarmee je op dit moment wordt geconfronteerd niet kunt dragen en doorgaat zoals je in het verleden deed, kun je niet worden vervolmaakt. Deze woorden zijn niet bedoeld om je bang te maken: het is gewoon zo. Nadat Petrus veel van Gods werk onderging, kreeg hij inzicht in sommige dingen en ook veel onderscheidingsvermogen. Hij begon veel meer te begrijpen over het principe van dienstbaarheid en kon zichzelf later helemaal wijden aan wat Jezus aan hem toevertrouwde. De grootse loutering die hij ontving, kwam vooral voort uit het gevoel dat hij, voor de dingen die hij zelf had gedaan, God zoveel verschuldigd was en dat hij Hem nooit zou kunnen terugbetalen. Petrus herkende ook dat de mens zeer verdorven is, waardoor hij zich in zijn geweten schuldig voelde. Jezus had veel tegen Petrus gezegd, maar op het moment dat deze dingen gezegd werden, kon Petrus maar een klein deel ervan begrijpen en soms koesterde hij nog steeds wat weerstand en rebellie. Nadat Jezus aan het kruis werd genageld, ervaarde hij eindelijk een soort van ontwaken en maakte zichzelf zeer ernstige verwijten. Uiteindelijk kwam hij op het punt waar hij het niet langer aanvaardbaar vond om onjuiste ideeën te hebben. Hij kende zijn eigen gesteldheid erg goed, evenals de heiligheid van de Heer. Daarom groeide er in hem een nog groter liefhebbend hart voor de Heer en richtte hij zich meer op zijn eigen leven. Om deze reden onderging hij vele ontberingen, en hoewel het soms leek alsof hij een ernstige ziekte onder de leden had en zelfs alsof hij dood was, begreep hij meer over zichzelf nadat hij meerdere keren op deze manier was gelouterd, en ontwikkelde hij ware liefde voor de Heer. Je zou kunnen zeggen dat hij zijn hele leven doorbracht met gelouterd worden, en meer nog zelfs, met getuchtigd worden. Zijn ervaring was anders dan van ieder ander en zijn liefde overtrof die van ieder ander die niet was vervolmaakt. De reden dat hij als model werd geselecteerd was dat hij de meeste pijn ervaarde in zijn leven, en dat zijn ervaringen het meest succesvol waren. Als jullie werkelijk het laatste stuk van het pad kunnen bewandelen zoals Petrus, is er niet één enkel schepsel dat jullie zegeningen kan wegnemen.

Petrus was een gewetensvolle man, maar zelfs met een menselijkheid als de zijne was het onvermijdelijk dat hij opstandige en rebellerende ideeën had toen hij Jezus begon te volgen. Maar terwijl hij Jezus volgde, nam hij deze zaken niet serieus en dacht dat dit gewoon was zoals mensen moesten zijn. Hij voelde daarom in het begin geen afkeuring en werd ook niet aangepakt. Jezus nam de reacties van Petrus niet serieus en lette er niet op, maar ging door met het werk dat Hij moest doen. Hij deed niet aan muggenziften met Petrus en de anderen. Je zou kunnen zeggen: “Wist Jezus misschien niet van deze ideeën die zij hadden?” Helemaal niet! Het was omdat Hij Petrus heel goed snapte. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Hij echt begrip voor hem had en daarom geen maatregelen tegen hem nam. Hij haatte de mensheid, maar had ook medelijden met hen. Zijn er onder jullie niet velen die zich ook verzetten, zoals Paulus, en die allerlei noties hebben, zoals Petrus toen over de Heer Jezus had? Ik kan je zeggen dat je beter niet te veel op je derde zintuig vertrouwt, het zintuig van de perceptie, dat onbetrouwbaar is en lang geleden al door de verdorvenheid van Satan geheel werd verwoest. Denk je dat je perceptie perfect en zonder gebreken is? Paulus verzette zich vele malen tegen de Heer Jezus, maar Jezus reageerde niet. Was het misschien zo dat Jezus de zieken kon genezen en demonen kon verjagen, maar de ‘demon’ in Paulus niet kon verdrijven? Hoe komt het dat pas nadat Jezus was herrezen en naar de hemel was opgestegen, terwijl Paulus de discipelen van Jezus moedwillig bleef aanhouden, Jezus eindelijk aan hem verscheen op de weg naar Damascus en hem neersloeg? Reageerde de Heer Jezus misschien te langzaam? Of kwam het doordat Hij geen gezag had toen Hij een menselijk lichaam bezat? Denk je dat ik het niet weet wanneer je achter mijn rug om stiekem vernietigend bent en weerstand biedt? Denk je dat je het greintje verlichting dat je put uit de Heilige Geest kunt gebruiken om je tegen mij te verzetten? Toen Petrus onvolwassen was, koesterde hij allerlei ideeën over Jezus, dus waarom werden hem geen verwijten gemaakt? Op dit moment doen veel mensen dingen zonder verwijten te krijgen, en zelfs wanneer hen duidelijk wordt gezegd dat ze niet goed bezig zijn, luisteren ze niet. Komt dit niet geheel door de opstandigheid van de mens? Ik heb nu zoveel gezegd, maar je hebt nog steeds geen greintje perceptie van je geweten, dus hoe kun je dan het laatste stuk van het pad bewandelen en blijven doorlopen tot het einde van het pad? Denk je niet dat dit een vraag van monumentale proporties is?

Nadat de mensen zijn overwonnen, kunnen zij de orkestratie van God gehoorzamen; ze hebben zowel hun geloof als hun wil waarmee ze van God houden, en ze vertrouwen hierop om Hem te volgen. Hoe kan dan het laatste stuk van het pad worden bewandeld? In de dagen waarin je tegenspoed ervaart, moet je alle ontberingen ondergaan en moet je de wilskracht hebben om te lijden; alleen op deze manier kun je dit stuk van het pad goed bewandelen. Denk je dat het zo gemakkelijk is om dit stuk van het pad te gaan? Je moet weten welke rol je moet vervullen; jullie moet jullie kaliber vergroten en jezelf uitrusten met voldoende waarheid. Dit is niet in één of twee dagen geklaard, en het is niet zo eenvoudig als je denkt! Het laatste stuk van het pad bewandelen is afhankelijk van het soort geloof en de wilskracht die je echt hebt. Misschien zie je niet dat de Heilige Geest in jou werkt of misschien kun je het werk van de Heilige Geest in de kerk niet ontdekken, en ben je daarom pessimistisch en teleurgesteld, en wanhopig over de weg die voor je ligt. Met name de grote strijders uit het verleden zijn allemaal gesneuveld – is dat geen klap in je gezicht? Hoe moet je deze zaken bekijken? Heb je vertrouwen of heb je dat niet? Begrijp je het werk van vandaag helemaal, of begrijp je het niet? Deze dingen kunnen bepalen of je het laatste stuk van het pad met succes kunt bewandelen.

Waarom wordt er gezegd dat jullie je nu op het laatste stuk van het pad bevinden? Dat komt omdat jullie nu alles hebben begrepen dat jullie moeten begrijpen, en omdat ik jullie alles heb verteld dat mensen moeten bereiken. Ik heb jullie ook alles verteld over wat aan jullie is toevertrouwd. Het pad dat jullie nu bewandelen is dus het laatste deel van het pad waarover ik mensen leid. Ik eis enkel dat jullie de vaardigheid om onafhankelijk te leven onder de knie krijgen; je zult altijd, op ieder moment, een weg te bewandelen hebben, je zult net als hiervoor je kaliber vergroten, normaal gesproken de woorden van God lezen, en een normaal menselijk leven leiden. Ik leid je nu om op deze manier te leven, maar zul je dat ook kunnen wanneer ik je in de toekomst niet leid? Zul je dan door kunnen gaan? Dit was de ervaring van Petrus: als Jezus hem leidde, had hij geen begrip; hij was altijd zo zorgeloos als een kind en niet serieus over de dingen die hij deed. Pas nadat Jezus was vertrokken, begon hij zijn normale menselijke leven. Zijn betekenisvolle leven begon pas na het vertrek van Jezus. Hoewel hij iets van het verstand van normale menselijkheid bezat en sommige dingen die een normaal mens zou moeten bezitten, kregen zijn ware ervaring en streven toch pas een nieuw begin na het vertrek van Jezus. In welke situatie bevinden jullie je op dit moment? Ik leid je nu op deze manier en je vindt dat fantastisch. Er zijn geen situaties en beproevingen die je overkomen, maar op deze manier valt niet te zien welke gestalte je eigenlijk hebt, en valt niet te zien of je werkelijk iemand bent die de waarheid nastreeft. Met je mond zeg je dat je je eigen essentie begrijpt, maar dat zijn lege woorden. Pas in de toekomst, wanneer de feiten tot je komen, zal je begrip worden geverifieerd. Op dit moment heb je het volgende begrip: ik begrijp dat mijn eigen vlees zeer verdorven is en dat de essentie van het vlees van de mens is om in opstand te komen en zich te verzetten tegen God. Gods oordeel en tuchtiging kunnen ontvangen is de manier waarmee Hij mensen verheft. Ik heb dat nu begrepen en ik ben bereid om Gods liefde terug te betalen. Maar dat is gemakkelijk gezegd. Later, wanneer je tegenspoed, beproevingen en lijden ondergaat, zal het niet gemakkelijk zijn om deze dingen te ondergaan. Jullie volgen deze weg iedere dag, maar kunnen jullie ervaring nog steeds niet voortzetten. Het zou nog erger zijn als ik jullie los zou laten en geen aandacht meer zou geven; de meeste mensen zouden neervallen en in een zoutpilaar veranderen, het teken van schaamte. Zulke mogelijkheden zijn zeer reëel. Maak je je hier geen zorgen over, ben je hier niet verontrust of bezorgd over? Petrus onderging zo’n situatie en heeft dit soort lijden ervaren, maar hij bleef rechtop staan. Als jij deze situatie zou moeten ondergaan, zou je dan rechtop kunnen blijven staan? De dingen die Jezus zei en het werk dat Hij deed toen Hij op aarde was, hebben Petrus een fundament gegeven van waaruit hij zijn latere pad heeft bewandeld. Kunnen jullie dat niveau bereiken? De paden die je hebt bewandeld en de waarheden die je hebt begrepen – kunnen deze het fundament vormen waarop je rechtop kunt blijven staan in de toekomst? Kunnen deze dingen je visie worden om later rechtop te blijven staan? Ik zal jullie de waarheid vertellen – je zou kunnen zeggen dat wat mensen momenteel begrijpen allemaal doctrines zijn. Dit is omdat ze geen ervaring hebben met alle dingen die ze begrijpen. Dat je tot nu toe door hebt kunnen gaan komt helemaal doordat je geleid bent door nieuw licht. Het komt niet doordat je gestalte een bepaald niveau heeft bereikt, maar meer doordat mijn woorden je naar het heden hebben geleid; het komt niet doordat je een sterk geloof hebt, maar meer door de wijsheid van mijn woorden, die ervoor hebben gezorgd dat je niets anders kon dan te blijven volgen tot de dag van vandaag. Als ik nu niet meer zou spreken, mijn stem stil zou vallen, zou je niet verder kunnen en zou je onmiddellijk tot stilstand komen en niet langer vooruit gaan. Is dat niet jullie ware gestalte? Jullie hebben geen idee vanuit welke aspecten jullie moeten binnengaan en in welke aspecten jullie kunnen goedmaken wat jullie missen. Jullie snappen niet hoe je een betekenisvol menselijk leven kunt naleven, hoe je Gods liefde kunt terugbetalen of hoe je getuige kunt zijn op een wijze die krachtig en klinkend is. Jullie zijn totaal niet in staat om deze dingen te bereiken. Jullie zijn zowel lui als dom! Jullie kunnen alleen maar op iets anders leunen, en waar jullie op leunen, is nieuw licht en de Ene die voorop loopt en jullie leidt. Dat je door hebt kunnen gaan tot vandaag komt doordat je volledig hebt vertrouwd op nieuw licht en de laatste uitspraken. Jullie lijken helemaal niet op Petrus, die bedreven was in het nastreven van de ware weg, of op Job, die toegewijd kon zijn aan het eren van Jehova en kon geloven dat Jehova God was, hoe Jehova hem ook beproefde en ongeacht of Hij hem wel of niet zegende. Kun jij dat? Hoe zijn jullie overwonnen? Eén aspect is oordeel, tuchtiging en vervloeking, en een ander aspect betreft mysteriën die jullie overwinnen. Jullie zijn allemaal als ezels. Als het niet verheven genoeg is waar ik over spreek, als er geen mysteriën zijn, kunnen jullie niet worden overwonnen. Als het een persoon was die preekte en gedurende een periode over hetzelfde preekte, zouden jullie binnen twee jaar allemaal weggaan en je verspreiden; jullie zouden niet verder kunnen gaan. Jullie weten niet hoe je dieper moet gaan en snappen niet hoe jullie de waarheid of de weg van het leven moeten nastreven. Het enige dat jullie snappen is dat je iets ontvangt dat nieuw lijkt, zoals horen over mysteriën of visies, of over hoe God gewoon was te werken, of over de ervaringen van Petrus, of de achtergrond van de kruisiging van Jezus … Jullie willen alleen over deze dingen horen en hoe meer jullie luisteren, des te meer energie jullie voelen. Jullie luisteren gewoon naar dit alles om jullie zorgen en verveling te verdrijven. Jullie levens worden geheel in stand gehouden door deze nieuwe dingen. Denk je dat je door je eigen geloof het punt hebt bereikt waar je vandaag bent? Is dit niet het armzalige, erbarmelijke gedeelte van de gestalte die jullie bezitten? Waar is jullie integriteit? Waar is jullie menselijkheid? Bezitten jullie menselijk leven? Hoeveel van de elementen om te worden vervolmaakt bezitten jullie? Is wat ik zeg geen feit? Ik spreek en werk op deze manier, maar jullie hebben daar nog steeds nauwelijks aandacht voor. Terwijl jullie volgen, kijken jullie ook. Jullie houden altijd de schijn van onverschilligheid op en jullie zijn steeds aan jullie neusring mee te voeren. Dit is hoe jullie allemaal verder zijn gegaan; wat jullie heeft geleid tot waar je vandaag bent, is uitsluitend tuchtiging, loutering en kastijding. Als er enkel een aantal preken over het leven binnengaan werd gepreekt, zouden jullie allemaal dan niet al lang geleden zijn weggeglipt? Ieder van jullie is een grotere snob dan de ander, maar in werkelijkheid zit er niets anders dan vies water in jullie buik! Je hebt het alleen maar tot nu vol kunnen houden omdat je een paar mysteriën bent gaan begrijpen, sommige dingen die mensen niet eerder hebben begrepen. Jullie hebben geen reden om niet te volgen, dus jullie konden je ternauwernood sterken en de menigte volgen. Dit is enkel het resultaat dat is behaald door mijn woorden en het is zeker niet een prestatie die jullie zelf hebben bereikt. Jullie hebben niets om over op te scheppen. In deze fase van het werk zijn jullie dus vooral naar het heden geleid door middel van woorden. Wie van jullie zou anders in staat zijn om te gehoorzamen? Wie zou in staat zijn om vol te houden tot nu toe? Vanaf het begin wilden jullie bij de eerste gelegenheid weggaan, maar durfden jullie niet; jullie waren niet moedig genoeg. Tot vandaag hebben jullie halfslachtig gevolgd.

Pas nadat Jezus aan het kruis was genageld en was heengegaan, begon Petrus zijn eigen weg te gaan en het pad te bewandelen dat hij moest gaan; hij begon hier pas de goede uitrusting voor te krijgen nadat hij zijn eigen ontoereikendheden en tekortkomingen had gezien. Hij zag dat hij te weinig liefde voor God had en dat zijn vastberadenheid om te lijden onvoldoende was, dat hij geen inzicht had en dat hij niet voldoende verstand had. Hij zag dat er zoveel in hem was dat niet in lijn met de wil van Jezus was en dat er zoveel was dat rebellerend en opstandig was, en besmet met de menselijke wil. Pas hierna kreeg hij in alle opzichten toegang. Toen Jezus hem leidde, openbaarde Jezus zijn gesteldheid en Petrus erkende dit en was het eens met wat Jezus zei, maar pas daarna kreeg hij werkelijk begrip. Dat kwam omdat hij op dat moment geen ervaring had en ook geen kennis over zijn eigen gestalte had. Dat wil zeggen, ik gebruik nu enkel woorden om jullie te leiden en ik kan jullie niet in korte tijd vervolmaken, en jullie zullen beperkt zijn bij het begrijpen en kennen van de waarheid. Dit komt omdat het huidige werk bestaat uit jou overwinnen en jou in je hart te overtuigen, en pas nadat mensen overwonnen zijn, zullen sommige van hen vervolmaakt worden. Op dit moment vormen de visies en waarheden die je begrijpt een fundament voor je ervaringen in de toekomst; in de toekomstige tegenspoed zullen jullie deze woorden allemaal in de praktijk ervaren. Later, wanneer jullie beproevingen en tegenspoed ondergaan, denk je aan de woorden die je vandaag spreekt, namelijk: “Welke tegenspoed, beproevingen of grote rampen ik ook tegenkom, ik moet God tevreden stellen.” Denk aan de ervaringen van Petrus en dan aan de ervaringen van Job – je zult worden aangespoord door de woorden van vandaag. Alleen op deze manier kan je geloof geïnspireerd worden. Op dat moment zei Petrus dat hij het niet waard was om het oordeel en de tuchtiging van God te ontvangen, en wanneer de tijd komt zul je ook bereid zijn om alle mensen de rechtvaardige gezindheid van God dóór jou te laten zien. Je zult Zijn oordeel en tuchtiging grif ontvangen en Zijn oordeel, tuchtiging en vloek zullen een troost voor je zijn. Nu is het eenvoudigweg niet aanvaardbaar voor je om niet te worden uitgerust met de waarheid. Zonder de waarheid ben je niet alleen niet in staat om in de toekomst stevig overeind te blijven, maar ben je wellicht ook niet in staat om het huidige werk te ervaren. Als dit het geval is, ben jij dan niet een van degenen die wordt verstoten en gestraft? Er zijn op dit moment geen feiten geweest die je zijn overkomen en ik heb je gegeven wat er ontbrak; ik spreek vanuit elk aspect. Jullie hebben niet veel geleden; jullie nemen gewoon wat er beschikbaar is zonder enige prijs te betalen, en bovendien hebben jullie geen eigen oprechte ervaringen of inzichten. Dus wat jullie begrijpen is niet jullie ware gestalte. Jullie zijn beperkt tot begrip, kennis en zien, maar hebben niet veel geoogst. Als ik nooit voor jullie had gezorgd, maar jullie thuis ervaringen had laten ondergaan, waren jullie lang geleden al weggelopen de grote wijde wereld in. Het pad dat jullie in de toekomst bewandelen zal een weg vol lijden zijn, en als jullie dit huidige deel van het pad met succes bewandelen, zullen jullie getuigenis hebben wanneer jullie de grotere tegenspoed ondergaan in de toekomst. Als je de betekenis van het menselijk leven begrijpt en het juiste pad van het menselijk leven hebt genomen, en je je in de toekomst zonder klagen of keuzes aan Zijn plannen onderwerpt, hoe God je ook behandelt, en je stelt geen eisen aan God, dan zul je op deze manier iemand van waarde zijn. Op dit moment heb je geen tegenspoed doorstaan en kun je dus zonder onderscheid alles gehoorzamen. Je zegt dat hoe God ook leidt, die manier van leiden goed is, en je zegt dat je je aan al Zijn orkestraties zou onderwerpen. Of God je nu tuchtigt of vervloekt, je zult Hem tevreden willen stellen. Ondertussen vertegenwoordigt wat je nu zegt niet noodzakelijkerwijs je gestalte. Wat je nu bereid bent te doen, kan niet laten zien of je het tot het einde kunt volgen. Wanneer je geconfronteerd wordt met grote tegenspoed of wanneer je vervolging of dwang of zelfs nog grotere beproevingen ondergaat, zul je die woorden niet kunnen uitspreken. Als je dat soort begrip kunt hebben en rechtop blijft staan, zal dat je gestalte zijn. Hoe verging het toen met Petrus? Petrus zei: “Heer, ik offer mijn leven voor u. Als u wilt dat ik sterf, zal ik sterven!” Dat was zijn gebed destijds. Hij zei ook: “Zelfs als anderen niet van u houden, moet ik tot het einde van u houden. Ik zal u altijd volgen.” Dat is wat hij destijds zei, maar zodra hij beproeving ondervond, stortte hij in en huilde. Jullie weten allemaal dat Petrus de Heer driemaal verloochende, toch? Er zijn veel mensen die zullen huilen en menselijke zwakte zullen tonen wanneer ze worden geconfronteerd met beproevingen. Je bent niet de meester over jezelf. Hierin kun je jezelf niet beheersen. Misschien gaat het vandaag goed met je, maar dat komt omdat je een geschikte omgeving hebt. Als dat morgen verandert, zul je je lafheid en incompetentie tonen, je verachtelijkheid en onwaardigheid. Je ‘mannelijkheid’ zal al lang niets meer voorstellen en je zult soms zelfs je taak afwerpen en weglopen. Dit laat zien dat wat je op dat moment begreep niet je werkelijke gestalte was. Je moet naar de werkelijke gestalte van iemand kijken om te zien of hij echt van God houdt, of hij in staat is zich aan de plannen van God te onderwerpen en of hij in staat is al zijn kracht in te zetten om te bereiken wat God vereist; en of hij loyaal aan God blijft en het beste van alles aan God geeft, zelfs als hij daarvoor zijn eigen leven moet offeren.

Vergeet niet dat de volgende woorden nu zijn gesproken: in de toekomst zul je nog meer rampspoed en lijden ervaren! Vervolmaakt worden is niet eenvoudig of gemakkelijk. Je moet op zijn minst het geloof van Job bezitten, of misschien nog wel meer. Je moet weten dat de beproevingen in de toekomst groter zullen zijn dan de beproevingen van Job, en dat je nog langdurige tuchtiging moet ondergaan. Is dit makkelijk? Als je kaliber niet kan worden verbeterd, als je vermogen om te begrijpen onvoldoende is en als je te weinig weet, zul je op dat moment geen getuigenis hebben, maar in plaats daarvan het mikpunt van spot worden, een speelbal van Satan. Als je op dit moment niet kunt vasthouden aan de visies, heb je geen fundament en word je in de toekomst verbannen! Geen enkel stuk van het pad is gemakkelijk te bewandelen, dus denk er niet te licht over. Weeg dit zorgvuldig af en bereid je voor, zodat je het laatste stuk van het pad goed kunt bewandelen. Dit is het pad dat in de toekomst moet worden bewandeld, het pad dat iedereen moet bewandelen. Ga niet achteloos om met deze kennis, denk niet dat wat ik je zeg nutteloze woorden zijn. Er komt een dag wanneer je dit allemaal kunt benutten: mijn woorden worden nooit tevergeefs gesproken. Dit is het moment om jezelf klaar te maken en de weg naar de toekomst te effenen. Je moet het pad dat je later moet bewandelen voorbereiden, je moet je zorgen maken en bezorgd zijn over hoe je je in de toekomst stevig overeind kunt houden, en je goed voorbereiden op je toekomstige pad. Wees niet gulzig en lui! Je moet echt alles doen om je tijd ten volle te benutten, zodat je alles dat je nodig hebt, kunt krijgen. Ik geef je alles zodat je het kunt begrijpen. Jullie hebben met eigen ogen gezien dat ik in minder dan drie jaar zoveel heb verteld en zoveel werk heb gedaan. Eén reden dat ik op deze manier heb gewerkt, is dat er zoveel ontbreekt in de mens, en een tweede reden is dat er te weinig tijd is; er mag geen uitstel meer zijn. Je denkt dat mensen eerst perfecte interne helderheid moeten bereiken voordat ze getuige kunnen zijn en kunnen worden gebruikt: maar zou dat niet te lang duren? Hoe lang moet ik dan jou vergezellen? Als je zou willen dat ik je vergezel tot ik oud en grijs ben, zou dat onmogelijk zijn! Alle mensen zouden echt begrip krijgen door zwaardere beproevingen. Dat zijn de stappen van het werk. Zodra je de visies die vandaag worden gecommuniceerd volledig begrijpt en je werkelijk gestalte krijgt, zullen de ontberingen die je in de toekomst ondergaat je niet overweldigen en zul je deze kunnen doorstaan. Wanneer ik deze laatste stap van het werk heb voltooid en de laatste woorden heb gesproken, zal de mens in de toekomst zijn eigen pad moeten bewandelen. Dit vervult de woorden die eerder werden gesproken: de Heilige Geest heeft een opdracht voor iedereen en heeft werk te doen in iedereen. In de toekomst zal iedereen het pad bewandelen dat hij of zij moet bewandelen, geleid door de Heilige Geest. Wie zal voor een ander kunnen zorgen wanneer hij beproevingen moet ondergaan? Iedereen heeft zijn eigen lijden en iedereen heeft zijn eigen gestalte. Niemands gestalte is hetzelfde als de gestalte van een ander. Echtgenoten zullen niet voor hun vrouwen kunnen zorgen, ouders niet voor hun kinderen: niemand zal voor een ander kunnen zorgen. Het zal niet zoals nu zijn, waar onderlinge zorg en ondersteuning nog mogelijk zijn. Het zal een tijd zijn waarin ieder type mens wordt blootgelegd. Dat wil zeggen, wanneer God de herders slaat, zullen de schapen van zijn kudde verstrooid worden, en op dat moment zullen jullie niet langer een ware leider hebben. De mensen zullen verdeeld zijn, het zal niet zoals nu zijn, als jullie als congregatie bijeen kunnen komen. In de toekomst zullen zij die het werk van de Heilige Geest niet hebben, hun ware gedaante laten zien. Echtgenoten zullen hun vrouwen verraden, vrouwen zullen hun echtgenoten verraden, kinderen zullen hun ouders verraden en ouders zullen hun kinderen vervolgen: het menselijk hart is ondoorgrondelijk! Het enige dat je kunt doen, is vasthouden aan wat je hebt, en het laatste stuk van het pad goed bewandelen. Maar op dit moment zien jullie dit niet helder, jullie zijn allemaal kortzichtig. Het is niet eenvoudig om deze stap van het werk met succes te ervaren.

De tijd van tegenspoed zal niet al te lang duren; sterker nog, het zal minder dan een jaar duren. Als het een jaar zou duren, zou de volgende stap van het werk worden vertraagd en zou de gestalte van de mens ontoereikend zijn. Als het te lang zou duren, zouden mensen het niet kunnen doorstaan. De gestalte van de mens heeft namelijk zijn beperkingen. Nadat mijn eigen werk is voltooid, zal de volgende stap zijn dat mensen het pad bewandelen dat ze moeten bewandelen. Iedereen moet begrijpen welk pad hij moet bewandelen – het is een pad en proces van lijden, en is ook een pad van het louteren van je wil om God lief te hebben. Welke waarheden je moet binnengaan, welke waarheden je moet aanvullen, hoe je moet ervaren en vanuit welk aspect je moet binnengaan – je moet dit alles begrijpen. Je moet jezelf nu uitrusten. Wanneer de tegenspoed komt, zal het te laat zijn. Iedereen moet een last dragen voor zijn eigen leven, en niet altijd wachten op de waarschuwingen van anderen of op anderen om je aan je oren mee te trekken. Ik heb zoveel gezegd, maar je weet nog steeds niet welke waarheden je moet binnengaan of jezelf mee moet uitrusten. Dit laat zien dat je geen moeite hebt gedaan om de woorden van God te lezen. Je draagt geen enkele last voor je eigen leven – hoe kan dat aanvaardbaar zijn? Je weet niet duidelijk wat je moet binnengaan, je begrijpt niet wat je moet begrijpen, en je weet nog steeds niet welk pad je in de toekomst moet bewandelen. Ben je dan niet totaal waardeloos? Welk nut heb je? Wat jullie nu doen is je eigen wegen aanleggen en plaveien. Je moet weten wat mensen moeten bereiken en je moet de standaard van Gods eisen aan de mensheid kennen. Je moet het volgende begrip hebben: het maakt niet uit, ook al ben ik vreselijk verdorven, ik moet deze gebreken goedmaken voor God. Voordat God het me vertelde, begreep ik het niet, maar nu Hij het me heeft verteld en ik het begrijp, moet ik me haasten om het gebrek goed te maken, normale menselijkheid na te leven en een beeld na te leven dat kan voldoen aan de wil van God. Zelfs als ik niet kan waarmaken wat Petrus deed, moet ik ten minste normale menselijkheid naleven. Op deze manier kan ik het hart van God tevreden stellen.

Het laatste stuk van dit pad zal lopen vanaf nu tot het einde van toekomstige tegenspoed. Dit stuk van het pad zal zijn wanneer de ware gestalte van mensen wordt geopenbaard, en wanneer wordt getoond of ze het ware geloof hebben. Omdat dit stuk van het pad een lastiger en rotsachtiger pad zal zijn dan de paden waar mensen ooit langs zijn geleid, wordt dit “het laatste stuk van het pad” genoemd. De waarheid is dat het niet het allerlaatste deel van het pad is; dit komt omdat, nadat je de tegenspoed ondergaat, je dan het werk ondergaat om het evangelie te verspreiden, en er zal een deel van de mensen zijn die het werk om ingezet te worden zal ondergaan. Dus wordt “het laatste stuk van het pad” alleen genoemd als verwijzing naar de tegenspoed om mensen te louteren en als verwijzing naar de harde omgeving. Op het deel van het pad dat in het verleden werd bewandeld, heb ik je persoonlijk op die gelukkige reis geleid, je bij de hand nemend om je te onderwijzen, en je te voeden vanuit mijn eigen mond. Hoewel je vele malen tuchtigingen en oordelen hebt ondergaan, zijn deze wat jou betreft niet meer geweest dan een serie zachte slagen. Natuurlijk heeft dat ervoor gezorgd dat je perspectief op het geloof in God aanzienlijk veranderd is; het heeft er ook voor gezorgd dat je gezindheid aanzienlijk is gestabiliseerd, en heeft je toegestaan een beetje begrip voor mij te krijgen. Maar wat ik zeg, is dat wanneer mensen dat stuk van het pad bewandelden, de prijs of de ijverige moeite die door mensen werd gedaan zeer klein was – ik was het die je leidde tot waar je vandaag bent. Dit komt omdat ik niet eis dat je iets doet; sterker nog, mijn eisen aan je zijn helemaal niet hoog – ik stel je enkel in staat op te nemen wat er beschikbaar is. Tijdens deze periode heb ik doorlopend in jullie behoeften voorzien en heb ik nooit onredelijke eisen gesteld. Jullie hebben herhaaldelijk tuchtiging ondergaan, maar hebben aan mijn oorspronkelijke eisen nog niet voldaan. Jullie trekken je terug en zijn verslagen, maar ik houd hier geen rekening mee, omdat dit de tijd is van mijn persoonlijke werk, en ik neem je ‘toewijding’ aan mij niet zo serieus. Maar vanaf nu zal ik niet langer werken of spreken op het pad, en wanneer de tijd komt, zal ik jullie niet langer op zo’n lakse manier door laten gaan. Ik zal jullie voldoende lessen geven om te leren en ik zal jullie niet laten opnemen wat er beschikbaar is. De echte gestalte die jullie vandaag bezitten moet worden geopenbaard. Of jullie jarenlange moeite uiteindelijk vrucht heeft gedragen zal worden gezien aan hoe jullie dit laatste stuk van het pad bewandelen. In het verleden dachten jullie dat het heel eenvoudig was om in God te geloven, en dat kwam doordat God je niet streng behandelde. En hoe is dat nu? Denken jullie dat het eenvoudig is om in God te geloven? Vinden jullie nog steeds dat in God geloven jullie zo gelukkig en zorgeloos maakt als kinderen die op straat spelen? Het klopt dat jullie schapen zijn; jullie moeten echter het pad kunnen bewandelen dat jullie moeten bewandelen om de gratie van God terug te betalen, en om helemaal de God te winnen waarin jullie geloven. Maak geen grapjes over jullie zelf, en houd jullie zelf niet voor de gek! Als je kunt volharden op dit stuk van het pad, zul je het ongeëvenaarde spektakel kunnen zien van mijn evangeliewerk dat door het hele universum wordt verspreid, en zul je het geluk hebben om mijn vertrouweling te zijn, en je rol te spelen in het verspreiden van mijn werk door het universum. Op dat moment zul je graag het pad blijven bewandelen dat je moet bewandelen. De toekomst zal grenzeloos helder zijn, maar het belangrijkste is nu om dit laatste stuk van het pad op gepaste wijze te bewandelen. Je moet op zoek gaan en jezelf voorbereiden op hoe je dit moet doen. Dit is wat je op dit moment moet doen; dit is nu urgent!

Laat een antwoord achter