Online preken

Menu

De Kerk van Almachtige God is de lakmoesproef voor godsdienstvrijheid in HK – Massimo Introvigne

Op 20 en 21 november 2017, werden in slechts twee dagen, zeventien rapporten gepubliceerd door Ta Kung Pao en Wen Wei Po die de spreekbuis vormen van de Chinese Communistische Partij (CCP) in Hong Kong (HK ) – waarin De Kerk van Almachtige God (CAG) werd aangevallen, met verwijzingen naar de geruchten en bedrieglijkheden die aan de lopende band door de CCP worden gefabriceerd om de CAG in diskrediet te brengen en te veroordelen.

De aanval van de CCP was gericht tegen de CAG, maar wat staat andere religieuze groeperingen te wachten zodra de vervolging van de CAG in HK formeel begint? Prof. Massimo Introvigne, Italiaans socioloog en de oprichter en directeur van het Centrum voor Studies van Nieuwe Religies (CESNUR) zegt hier het volgende over.

Laat een antwoord achter