De CCP gebruikt ‘sekte’ als voorwendsel om religieuze overtuigingen te vervolgen | Wat is een sekte?

Al zolang de Chinese Communistische Partij aan de macht is, is deze fanatiek bezig religieuze groeperingen te onderdrukken. De geloofspolitiek van de Chinese Communistische Partij en de mensenrechtensituatie in China zijn in felle bewoordingen veroordeeld door democratische landen en internationale mensenrechtenorganisaties. De wijze waarop China het begrip ‘sekte’ definieert en als voorwendsel gebruikt om religieuze groeperingen aan te vallen heeft ernstige twijfels en kritiek doen rijzen in de internationale gemeenschap. Gasten in deze aflevering zijn professor Massimo Introvigne, oprichter en directeur van het Centrum voor Onderzoek naar Vrijheid van Religie, Geloof en Geweten (LIREC) in Italië, en professor Holly Folk van de University of Western Washington in de Verenigde Staten. Ze zullen een diepgaande discussie voeren en van gedachten wisselen over de definitie door de CCP van ‘sekte’ en over het vraagstuk van de veroordeling door de CCP van De Kerk van Almachtige God, onder het voorwendsel dat dit een sekte zou zijn. Hoe kijken deze hoogleraren aan tegen de wijze waarop de CCP het begrip sekte hanteert als voorwendsel om religieuze groeperingen te onderdrukken en te vervolgen? Kijk zelf maar!

Neem contact met ons op

Nu vindt het uitbreken van de plaag globaal plaats. Wil je de Heer verwelkomen vóór de grote verdrukking en opgenomen worden voor God? Neem gerust contact met ons op om dit te verkennen en samen de weg te vinden via onderstaande methodes.