Online preken

Menu

Volgende

Gospelkoor ‘mensen hebben de heiligheid teruggekregen die ze ooit bezaten’

1,385 01/10/2019

Nederlandse Musical Drama 2019 | mensen hebben de heiligheid teruggekregen die ze ooit bezaten | God neemt de mensheid mee naar een prachtige bestemming (Nederlandse Ondertiteling)

Dit is een musical, een samenzang van lof waarin de opera van Beijing, rock-‘n-roll, traditionele werkliedjes, Latijns-Amerikaanse dans, animatie, drama en andere expressievormen bij elkaar komen en zo een levendig beeld schetsen van de weg die is afgelegd door de mensheid, die door Satan is bedrogen en verdorven, en die nu Satan verwerpt en terugkeert naar God om zich onder Zijn redding te scharen.

Nu Satan regeert, demonen dood en verderf zaaien en de wereld in een duistere afgrond van diepe ellende wordt gestort, als een hel op aarde, worstelt de mensheid zich een weg door het kwaad. Erger nog, Gods uitverkoren mensen lijden telkens weer onder de onderdrukking en slachtpartijen door de demonen van Satan. Juist nu de woeste wreedheid van de grote rode draak van Satan die God schaamteloos loochent op zijn hoogtepunt is, bliksemt het in het Oosten, en de Christus van de laatste dagen, de Almachtige Zelf, komt naar de aarde om Zijn Woord te spreken, het ware licht te brengen, zijn toorn te laten gelden en te oordelen. Onder Gods majestueuze oordeel laat Satan zijn ware gedaante zien en gebruiken Gods uitverkoren mens het woord van God als een scherp zwaard om Satan te verslaan en nooit meer Satans heerschappij of manipulaties te hoeven ondergaan. Eindelijk wordt Satan tot as verteerd door het vuur van Gods toorn en de hele wereld keert terug naar zijn eerdere heilige staat. Gods uitverkoren mensen scharen zich rond de troon van God en zingen en dansen blij om de ultieme vervulling van Gods prachtige werk te vieren!

Laat een antwoord achter