Online preken

Menu

De betekenis van het oordeel

Bijbeltekst van de dag – Gods werk om iedereen volgens zijn eigen soort te plaatsen gedurende de laatste dagen

Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, – Mattheüs 13:49 Gedachten over het vers van vandaa...

Dit oordeel van het grote witte troon is zo geweldig

Noot van de redactie: wanneer het oordeel van de grote witte troon voorspeld in het boek Openbaring komt, verbeelden veel broeders en zusters dat de Heer in de laatste dagen zal komen en op een grote ...

‘Overwinningslied’ - clip 5 - Waarom de Heer terugkeert om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen

Christelijke film ‘Overwinningslied’ - clip 5 - Waarom de Heer terugkeert om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen Veel mensen denken dat onze zonden al vergeven zijn en dat we de redding be...

‘Wat een prachtige stem’ Clip 5 - Gods oordeel van de laatste dagen is de redding van de mens

Gospel film ‘Wat een prachtige stem’ Clip 5 - Gods oordeel van de laatste dagen is de redding van de mens Sommige mensen lezen de woorden van God en zien dat het soms om onverbiddellijke zaken gaat, ...

Bijbeltekst van de dag – Het oordeel moet beginnen met het huis van God

Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; – 1 Petrus 4:17 Gedachten over het vers van vandaag … Uit dit vers zien we dat de wederkomst van de Heer in de laatste ...

God verloste de mensheid in het Tijdperk van Genade, dus waarom moet Hij dan het oordeelswerk in de laatste dagen nog doen?

God verloste de mensheid in het Tijdperk van Genade, dus waarom moet Hij dan het oordeelswerk in de laatste dagen nog doen?

Waarom oordeelt en tuchtigt God de mens?

Relevante woorden van God: Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven ...