Online preken

Menu

Volgende

Dagelijkse woorden van God: Gods werk kennen | Fragment 159

106 10/01/2021

Jullie moeten de visie van Gods werk leren kennen en begrijpen wat de grote lijn van Zijn werk is. Zo doe je op een positieve manier intrede. Als je eenmaal de waarheden van de visie goed meester bent geworden, is je intrede zeker gesteld; hoe Zijn werk ook verandert, jouw hart blijft standvastig, jij weet wat de visie inhoudt en jij hebt een doel voor je intrede en je streven. Op die manier zal alle ervaring en kennis in je zich verdiepen en verfijnen. Als je eenmaal het grotere geheel voor ogen hebt, zul je in je leven niets meer verliezen en je zult niet verloren raken. Als je deze stappen van het werk niet leert kennen, zul je bij elke stap verlies lijden. Je kunt niet binnen een paar dagen rechtsomkeert maken en je zult het juiste pad zelfs niet binnen een paar weken kunnen volgen. Betekent dit geen terugval voor jou? Er is veel intrede op positieve wijze en dergelijke gebruiken die je je eigen moet maken; zo moet je ook verschillende punten van de visie van Zijn werk doorgronden, zoals de betekenis van Zijn overwinningswerk, het toekomstige pad naar vervolmaakt worden, wat bereikt moet worden door het ervaren van beproevingen, de betekenis van oordeel en tuchtiging, de principes van het werk van de Heilige Geest, en de principes van vervolmaking en van overwinning. Dit zijn allemaal waarheden uit de visie. De overige zijn de drie werkstadia in het Tijdperk van de Wet, het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk, alsook toekomstige getuigenis. Ook dit zijn waarheden die bij de visie horen, en ze zijn de fundamenteelste én de cruciaalste. Op dit moment is er te veel wat jullie moeten binnengaan en in praktijk brengen, en het is nu gelaagder en gedetailleerder. Als je geen kennis van deze waarheden hebt, is dat het bewijs dat je nog niet binnengegaan bent. Meestal is de kennis van de mens over de waarheid te oppervlakkig; de mens is niet in staat om bepaalde fundamentele waarheden in praktijk te brengen en weet niet hoe hij moet omgaan met zelfs de meest triviale zaken. De reden dat de mens niet in staat is de waarheid in praktijk te brengen, is dat hij geneigd is rebels te zijn, en dat zijn kennis van het werk van tegenwoordig te oppervlakkig en eenzijdig is. Het is dus geen kleine opgave voor de mens om vervolmaakt te worden. Jouw rebelsheid is te sterk en je houdt te veel aan je oude zelf vast; je bent niet in staat aan de zijde van de waarheid te staan, of zelfs maar de meest evidente waarheden in praktijk te brengen. Zulke mensen kunnen niet gered worden, het zijn de mensen die niet overwonnen zijn. Als jouw intrede geen detail of doel heeft, zal jouw groei zeer langzaam verlopen. Als jouw intrede gespeend is van alle realiteit, zal jouw streven zinloos zijn. Als je je niet bewust bent van het wezen van de waarheid, zul je niet veranderen. Groei in het leven van de mens en verandering in zijn gezindheid worden bereikt door intrede in de realiteit, sterker nog, door intrede in specifieke ervaringen. Als je veel specifieke ervaringen hebt tijdens je intrede en je veel echte kennis en intrede hebt, zal je gezindheid snel veranderen. Zelfs als je op dit moment in de praktijk nog niet erg verlicht bent, moet je tenminste verlicht zijn wat betreft de visie van het werk. Zo niet, dan kun je niet binnengaan, en intrede kan niet zonder dat je eerst kennis hebt van de waarheid. Alleen als de Heilige Geest jou verlicht door middel van je ervaringen, zul je een dieper begrip van de waarheid verkrijgen en dieper binnentreden. Je moet het werk van God leren kennen.

Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het verschil tussen de bediening van vleesgeworden God en de plicht van de mens

Beoefen de waarheid voor echte verandering

Vers 1

Er is zoveel wat jullie moeten beoefenen en binnengaan, en het is nu gelaagder en gedetailleerder. Als je helemaal niets over de waarheid weet, bewijst dat dat je die nog niet binnengegaan bent. De mens kent de waarheid meestal niet genoeg, fundamentele waarheden worden niet beoefend, want hij is te opstandig en zijn kennis van het werk van vandaag is te klein. Daarom is het moeilijk om vervolmaakt te worden.

Voor-refrein 1

Je bent te koppig en je bent opstandig, en je kan de duidelijkste waarheden niet eens beoefenen. Zulke mensen kunnen niet gered worden. Deze mensen zijn niet overwonnen.

Refrein

Als de mens wil groeien en zijn gezindheid wil veranderen, moet hij de waarheid binnengaan, en meer gedetailleerde ervaringen opdoen.

Vers 2

Als je intrede geen detail of doel heeft, dan zal je groei langzaam verlopen. Als je intrede niet echt is, zal deze ongeacht je streven volledig zinloos zijn. Zonder kennis van de waarheid, zal je niet veranderen. Met gedetailleerde ervaringen tijdens je intrede, en met veel echte kennis en intrede, zal je merken dat je gezindheid met grote snelheid verandert.

Voor-refrein 2

En je kan een beter begrip krijgen van de waarheid en dan veel dieper binnengaan, als de Heilige Geest je verlicht, je verlicht in je ervaringen.

Refrein

Als de mens wil groeien en zijn gezindheid wil veranderen, moet hij de waarheid binnengaan, en meer gedetailleerde ervaringen opdoen. Als de mens wil groeien en zijn gezindheid wil veranderen, moet hij de waarheid binnengaan, en meer gedetailleerde ervaringen opdoen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Laat een antwoord achter